Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Aikataulut ja valmistuminen

Opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan monimuotoisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Opinnot alkavat toukokuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Opiskeluoikeusaika on kolme vuotta (31.5.2022 asti).

Koulutukseen sisältyy 15 lähijaksoa, joiden aikana on 26 teemapäivää. Lähijaksot koostuvat 1–2 teemapäivästä (taulukko 3). Teemapäivistä kaksi toteutetaan AC-webinaarina, 5.11.2019 ja 10.12.2019. Lähijaksojen väliin sijoittuvien etäjaksojen aikana kehitetään opinto-ohjaajan taitoja koulutuksen osaamistavoitteiden ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että pienryhmässä. Etäjaksojen opintopiirityöskentelyn ajankohdat sovitaan opintojen alkaessa tarkemmin.

Opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ja varautumista aikataulullisesti sekä teemapäiviin osallistumiseen, että etäjaksojen aikana tapahtuvaan työskentelyyn.
 

Lukuvuosi 2019-2020 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuosi 2019–2020 jakaantuu kolmeen lukukauteen: 
• kesälukukausi 1.6.–31.8.2019 
• syyslukukausi 1.9.–20.12.2019 
• kevätlukukausi 2.1.–31.5.2020 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on suljettu heinäkuussa.

Valmistuminen ja todistus

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta voit valmistua joustavasti pitkin vuotta. Valmistuminen edellyttää todistuksen hakemista Pepin kautta.  Valitse Pepin yläpalkista AMOK ja sieltä edelleen todistushakemus. Tarkista, ettet ole täyttämässä Oamkin tutkintotodistushakemusta.  Opinto-ohjaajan opinnot ovat lisä- ja täydennyskoulutusta. Saat todistuksen postitse viimeistään kolmen viikon päästä hakemuksen lähettämisestä. 

Alumnitoiminta

Valmistuttuasi voit liittyä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniksi. Alumnilla tarkoitetaan henkilöä, joka on opiskellut oppilaitoksessa aiemmin. Opettajakorkeakoulun alumnitoiminnan tavoitteena on luoda opettajaksi, opinto-ohjaajaksi tai erityisopettajaksi valmistuneiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön välille kaikkia osapuolia hyödyttävä verkosto. Verkoston jäsenille lähetetään neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun uutiskirje, joka sisältää tietoa täydennyskoulutusmahdollisuuksista, tapahtumista ja opettajakorkeakoulun ajankohtaisista asioista. Alumnit ovat opettajakorkeakoululle tärkeitä yhteistyö- ja työelämäkumppaneita. 

Liity Amokin alumniksi täältä.

Opintoryhmän aikataulu