»

Opiskelu opinto-ohjaajaksi

Toteutus vuonna 2017-2018

Koulutukseen sisältyy 15 lähijaksoa, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta opetus-ja ohjauspäivästä (yhteensä 26 päivää). Etäjaksot sijoittuvat lähijaksojen väliin ja niiden aikana työskentelet verkossa, itsenäisesti ja opintopiireissä. Etäjaksojen työskentelyyn sisältyy myös ohjaus-ja verkostoharjoittelua. 

Opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaminen edellyttää sitoutumista ja varautumista aikataulullisesti sekä lähijaksoihin osallistumiseen että etäjaksojen aikana tapahtuvaan työskentelyyn. Ensimmäisen ja toisen lähijakson välillä keskustelet tuutoreiden kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS). Muut HOPS -keskustelut sovit koulutuksen aikana.

Työelämäläheinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman keskeisenä lähtökohtana ovat työelämän osaamisvaatimukset. Alueen oppilaitokset ovat kumppaneitamme koulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Opintojen rakenne ja osaamisperusteisuus

Opiskelijoidemme aikaisemmin hankittu, koulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja hyödyntämään kaikkien opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat opiskelu- ja oppimisprosessin lähtökohta.

Osallistava pedagogiikka

Opinto-ohjaajankoulutuksessamme opiskelevan ryhmän osaamisen kehittyminen rakentuu vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Osaamisesi kehittyy parhaiten, kun olet valmis jakamaan omaa osaamistasi sekä oppimaan toisilta.

Pikalinkit