Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Aikataulut ja valmistuminen

Järjestämme ammatillista erityisopettajankoulutusta joka toinen vuosi.

Opiskeluajat   

Vuonna 2018 aloittaneiden opiskelijoiden opiskeluoikeus on alkanut 1.6.2018 ja se päättyy 31.5.2021. Opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista.  Opiskeluaika on joustava ja se rytmittyy henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Opinnoista voi valmistua oman aikataulun mukaan.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuosi 2019–2020 jakaantuu kolmeen lukukauteen: 
• kesälukukausi 1.6.–31.8.2019 
• syyslukukausi 1.9.–20.12.2019 
• kevätlukukausi 2.1.–31.5.2020 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on suljettu heinäkuussa.

Valmistuminen ja todistus

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta voit valmistua joustavasti pitkin vuotta. Valmistuminen edellyttää todistuksen hakemista Pepin kautta.  Valitse Pepin yläpalkista AMOK ja sieltä edelleen todistushakemus. Tarkista, ettet ole täyttämässä Oamkin tutkintotodistushakemusta.  Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat lisä- ja täydennyskoulutusta. Saat todistuksen postitse viimeistään kolmen viikon päästä hakemuksen lähettämisestä. 

Alumnitoiminta

Valmistuttuasi voit liittyä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniksi. Alumnilla tarkoitetaan henkilöä, joka on opiskellut oppilaitoksessa aiemmin. Opettajakorkeakoulun alumnitoiminnan tavoitteena on luoda opettajaksi valmistuneiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön välille kaikkia osapuolia hyödyttävä verkosto. Verkoston jäsenille lähetetään neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun uutiskirje, joka sisältää tietoa täydennyskoulutusmahdollisuuksista, tapahtumista ja opettajakorkeakoulun ajankohtaisista asioista. Alumnit ovat opettajakorkeakoululle tärkeitä yhteistyö- ja työelämäkumppaneita. 

Liity Amokin alumniksi täältä.
 

Opintoryhmän aikataulu