Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Valinnaiset lukuvuonna 2018-2019

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset löytävät opetussuunnitelmastamme

Opiskelijan tarvitsee ilmoittautua Pepin kautta ainoasta​​​an lähiopetuksellisiin ja verkossa toteutuviin opintojaksoihin.   

Lähiopetus

1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen (3 op). Työpaja ja ohjaus 21.-23.11.2018. Itsenäinen - ja/tai ryhmätyöskentely. 

1P00BM82  Ratkaisukeskeiset toimintatavat haasteellisissa tilanteissa (3 op) 

Itsenäinen työskentely

1P00BA51 Some-Ekspertti (Ope.fi II-taso) (3op) 
1E00CH21 Ammatillisen erityisopettajuuden syventäminen (2 op)

Verkko-opinnot

1P00BA81   Tiedonhankinnan perusteet (1 op) Verkko-opetus.
Voidaan toteuttaa myös itsenäisenä työskentelynä. 

Ilmoittautuminen