Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelma 2019 - 2020

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnoissa kehität ammatillista opettajuuttasi opettajan osaamisen eri alueissa: 

Kasvatustieteellinen osaaminen 10 op
Kasvatustieteelliset perusopinnot (Amok) TAI
Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)
Ammattipedagoginen osaaminen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 38 op
Pedagoginen osaaminen I 5 op
Pedagoginen osaaminen II (opetusharjoittelu) 10 op
Erityispedagoginen osaaminen 3 op
Digipedagoginen osaaminen 4 op
Turvallisuusosaaminen 2 op
Työelämä- ja verkosto-osaaminen 4 op
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen 2 op
Arvo-osaaminen 2 op
Lainsäädäntöosaaminen 3 op
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3 op
Jatkuva kehittyminen opettajana 12 op
Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi 3 op
Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma 3 op
Valinnaiset opinnot 6 op

 

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet opetustoimen henkilöstön kelpoisuuden mukaiset opettajan pedagogiset opinnot. Valmistuttuasi ammatilliseksi opettajaksi olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO. 

 

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: