Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Lukuvuosi:

Opetussuunnitelma


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Opintopistejakauma kertoo suositeltavan lukuvuosittain suoritettavan opintopistemäärän. Tarkempi opintojen etenemisaikataulu laaditaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Tutkinnon läpäiseminen tavoiteajassa edellyttää 60 op opintosuorituksia lukuvuotta kohden.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.

Korosta:  
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikin tutkinto-ohjelma
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaP
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in International BusinessP
Liiketalouden tutkinto-ohjelmaMP
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaP
Ensihoidon tutkinto-ohjelmaM
Fysioterapian tutkinto-ohjelmaP
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilöM
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitajaM
Optometrian tutkinto-ohjelmaP
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaP
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmaP
Toimintaterapian tutkinto-ohjelmaP
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Information TechnologyP
Energiatekniikan tutkinto-ohjelmaMP
Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmaM
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaP
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaMP
Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Teknologialiiketoiminnan tutkinto-ohjelma
Ympäristöteknologian tutkinto-ohjelma


Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus
Kulttuuriala
Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus (Keväällä 2018 alkava koulutus).Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 19.6.2017