Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Ammattikorkeakoulututkinnot

Opintojen aloituslukuvuosi:

Opetussuunnitelma

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.

Korosta:  
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmaP
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaP
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in International BusinessP
Liiketalouden tutkinto-ohjelmaM
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, keväällä 2019 alkava koulutusP
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmaP
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, keväällä 2019 alkava koulutusM
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmaP
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaM
Ensihoidon tutkinto-ohjelmaP
Fysioterapian tutkinto-ohjelmaP
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilöM
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitaja, keväällä 2019 alkava koulutusM
Optometrian tutkinto-ohjelmaP
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmaM
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmaP
Toimintaterapian tutkinto-ohjelmaM
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Information TechnologyP
Energiatekniikan tutkinto-ohjelmaMP
Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmaP
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma (muuntokoulutus)
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaP
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaMP
Talotekniikan tutkinto-ohjelmaMP
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Terveyspalveluiden asiantuntijan ja uudistajan tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Education Entrepreneurship
Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Autoalan tutkinto-ohjelma (keväällä 2019 alkava koulutus)
Degree Programme in Printed Intelligence (keväällä 2019 alkava koulutus)
Degree Programme in Water and Environmental Management (keväällä 2019 alkava koulutus)
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma


Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus
Tekniikan ala
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus
Luonnonvara-ala
Biotalouden erikoistumiskoulutus
Liiketalous
Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjän erikoistumiskoulutus
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Digiopettajan erikoistumiskoulutusAmmatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

 

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 4.12.2018