Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opintojen aloituslukuvuosi:

Tälle sivulle on listattu

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.


Ammattikorkeakoulututkinnot


Korosta:  
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in International Business
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Terwa-akatemia
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulu
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja, Oulainen
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilö
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitaja
Optometrian tutkinto-ohjelma
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Information Technology
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Education Entrepreneurship
Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma
Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma


Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutusAmmatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 20.3.2019