Opinto-opas

Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

OPETUSSUUNNITELMA

HOITOTYöN TUTKINTO-OHJELMA, OULAINEN
HOITOTYöN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Ohje taulukon lukemiseen: A = 1. jakso, B = 2. jakso, C = 3. jakso, D = 4. jakso. Esim. merkintä A2,B1 tarkoittaa, että 3 op:n laajuisesta opintojaksosta toteutuu 1. jaksossa 2 op ja 2. jaksossa 1 op.

 
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT105
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
 
OPISKELU- JA VIESTINTÄOPINNOT12
 
O2211ST Opiskelija oppimisyhteisössä ja tietoyhteiskunnassa 3                 3
O0002ST Suomen kieli ja viestintä 3                 3
O0032ST Englannin kieli ja viestintä 2 1               3
O0031ST Ruotsin kieli ja viestintä   3               3
 
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOPINNOT12
 
O0020ST Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät   6               6
O0051ST Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet           6       6
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTEET17
 
O4302OL Anatomia, fysiologia ja ravitsemus 4 2               6
O4303OL Mikrobiologia, aseptiikka ja patologia 2 1               3
O4488HO Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 3                 3
O4354OL Psyykkisen ja sosiaalisen toiminnan perusteet 1 4               5
 
HOITOTYÖN AMMATTIOPINNOT52
 
O4321OL Hoitotyön perusteet 5                 5
O4330OL Hoitotyön etiikka ja tiedeperusta 3                 3
O4334OL Farmakologia ja lääkehoito 3 2               5
O4032OL Terveyden edistäminen ja kuntoutus   4               4
O4335OL Sisätautien sairaanhoitotyö     4             4
O4051HO Kansansairaudet     3             3
O4439OL Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 1     3             3
O4437OL Kirurginen sairaanhoitotyö ja tehohoito       4           4
O4432OL Ikääntyneiden hoitotyö       4           4
O4052HO Lääketieteelliset aineet I       3           3
O4440OL Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 2       3           3
O4053HO Lääketieteelliset aineet II         3         3
O4474OL Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       3 2         5
O4999HO Hätätilapotilaan tutkiminen ja hoito         3         3
 
HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT12
 

Valitaan 12 op seuraavista:

O4331OL Gerontologinen hoitotyö           10 2     12
O4351OL Mielenterveys- ja päihdehoitotyö syventävät opinnot           10 2     12
O4344OL Sisätautikirurginen sairaanhoito           10 2     12
 
AMMATTITAITOA EDISTäVä HARJOITTELU75
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
 
HOITOTYÖN AMMATTIOPINTOJEN HARJOITTELU57
 
O4333OL Hoitotyön perusteet ja kuntoutus harjoittelu   10               10
O4322OL Sisätautien sairaanhoitotyön harjoittelu     10             10
O4126OL Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 1, harjoittelu     6             6
O4338OL Kirurginen sairaanhoitotyö, harjoittelu       10           10
O4124OL Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu       6           6
O4252OL Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, harjoittelu         9         9
O4127OL Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 2, harjoittelu         6         6
 
HOITOTYÖN SYVENTÄVIEN AMMATTIOPINTOJEN HARJOITTELU18
 

Valitaan 18 op seuraavista:

O4347OL Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot, harjoittelu I           9       9
O4348OL Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot, harjoittelu II             9     9
O4332OL Gerontologinen hoitotyö, harjoittelu I           9       9
O4323OL Gerontologinen hoitotyö, harjoittelu II             9     9
O4345OL Sisätautikirurginen sairaanhoito, harjoittelu I           9       9
O4346OL Sisätautikirurginen sairaanhoito, harjoittelu II             9     9
 
OPINNäYTETYö15
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
O0111ST Opinnäytetyön tietoperusta       1 3         4
O0101ST Opinnäytetyösuunnitelman laadinta         3         3
O0102ST Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte           5 3     8
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus                   3
Y00044F Demola -projekti                   3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                   3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                   3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                   3
Y00033F Oman liikeidean kehittäminen                   9
O3516FT Projektityöskentely ammattialalla                   3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen                   3
O4150OL Monikulttuurisuus terveysalalla                   3
O4164OL Lasten ja nuorten mielenterveystyö                   3
O4173OL Työväkivallan kohtaaminen hoitotyössä                   3
O4267OL Ensiapu                   3
O4160OL Ensihoito                   3
O4161OL Ensihoito, harjoittelu                   3
O4159OL Lääkehoidon erityiskysymyksiä                   3
O4165OL Haavan hoito                   4
 
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen3

Pakollinen opiskelijoille, jotka lähtevät vaihtoon.

Y00021E Orientation to Student Exchange                   3
 
Studies Abroad

Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata vapaasti valittaviin opintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
OPINNOT YHTEENSä210
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 


Koulutusohjelman kaikkien opintojaksojen kuvaukset (sivun latautuminen saattaa kestää 1 - 2 minuuttia)


Erikoistumiskoulutusten rakenteet ja kuvaukset ovat saatavilla lukuvuodesta 2016–2017 alkaen.Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 20.3.2019