Opinto-opas

Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opintojaksokuvaus


K1001LI   Oppijana ammattikorkeakoulussa 3 op

Osaamistavoitteet:

 

Opiskelija tuntee tutkintonsa sisällön ja vaatimukset sekä osaa suunnitella ja seurata opiskelunsa edistymistä tavoitteena normiaikainen valmistuminen. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan sekä tehdä päätöksiä oppimistavoitteistaan ja niitä tukevista valinnoista. Opiskelija osaa hakea tietoa alansa työmarkkinoiden kehityksestä ja erilaisten työtehtävien osaamisvaatimuksista. Opiskelija osaa hyödyntää tehokkaasti nykyaikaisia kirjasto- ja informaatiopalveluja.

Sisältö:

 

Oppimaan oppimisen tietojen ja taitojen kehittäminen, ammattikorkeakoulu toimintaympäristönä, tutkinnon suorittaminen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, tutustuminen omaan ammattialaan, kirjaston opiskelijan käyttöön tarjoamat tiedonlähteet ja niiden käyttö.

Esitiedot:

 

Ei vaadittavia esitietoja.

Toteutustapa:

 

3 op lähiopinnot

Opiskelijan oppimistyö ja opetusmenetelmät (tuntimäärät ovat arvioita, joita tarkennetaan toteutussuunnitelmassa):

 

32 h Ohjattu työskentely
27 h Itsenäinen työskentely
22 h Osaamisen osoittaminen ja arviointi
81 h Yhteensä

Harjoittelua:

 

Ei harjoittelua.

Kirjallisuus:

 

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutussuunnitelmassa tarkennetaan pakollinen ja suositeltava kirjallisuus.

Arviointikriteerit:

 

Arviointikehikko

Arviointikriteerit tarkennetaan opintojaksokohtaisesti.

Opintojaksolla arvioitavat Oamkin yhteiset osaamisalueet:

 

Yrittäjyysosaaminen

Arviointimenetelmät:

 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, pienryhmätyöskentely, ryhmä- ja yksikötehtävät ja tiedonhaun tuntitehtävät

Arviointiasteikko:

 

Hyväksytty/hylätty

Huomautukset:

 

Ei huomautuksia.

Muut suositeltavat opinnot:

 

Ei suosituksia.

Opintojakson taso:

 

amk-tutkinto

Opintojakson tyyppi:

 

Pakollinen (Liiketalouden tutkinto-ohjelma)
Pakollinen (Liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto)
Pakollinen (Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehto)
Pakollinen (Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto)
Pakollinen (Yrittäjyysakatemia)

Opintovuosi:

 

1. vuosi, syksy (Liiketalouden tutkinto-ohjelma)
1. vuosi, syksy (Liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto)
1. vuosi, syksy (Oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehto)
1. vuosi, syksy (Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto)
1. vuosi, syksy (Yrittäjyysakatemia)

Opetuskieli:

 

suomi

Yhteyshenkilö:

 

Lehtori, opinto-ohjaaja Erja Korhonen

Toteutussuunnitelma:

 

Opintojakson toteutussuunnitelma


Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 12.8.2019