Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 10 op. Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden vaihtoehtoisen monialaisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


ON00BO79 Ensihoidon palvelutason johtaminen ja kehittäminen 5                   5
ON00CG07 Johtajuus ja johtaminen ensihoidossa   5                 5
ON00CG08 Ensihoidon operatiivisen johtamisen ja moniviranomaisyhteistyön kehittäminen   2,5 2,5               5
YY00BG34 Strategia ja henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00CP43 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa                     5
OG00CP44 Talouden tunnusluvut johtamisen tukena                     5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta                     5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


ON00BO78 Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät 3 7                 10
ON00BO83 Ensihoidon kehittyminen ja tulevaisuus   1 4               5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management                     5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Y00050F Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä     5               5
YY00BS07 Määrälliset tutkimusmenetelmät   5                 5
LY00BR38 Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa                     5
YY00CG21 Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä                     5
YY00CG25 Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 4.7.2020 13:27:14

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.6.2020