Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Energiatekniikan perusteet 30
TX00CG40 Tietotekniset valmiudet 5                   5
TG00CP74 Matematiikka 5 5                 10
TG00CP78 Perusmekaniikka ja lämpöfysiikka 5                   5
TG00CG58 Energiatekniikka 5                   5
TG00CP81 Mittaustekniikka 5                   5
Aineensiirto 20
TX00CG56 Työelämätaidot   5                 5
TG00CP98 Sovellettu fysiikka   5                 5
TX00CG49 Pumppaustekniikka   5                 5
TX00CG44 Virtaustekniikka   5                 5
Lämpötekniikka 25
TG00CP77 Sovellettu matematiikka     5               5
TG00CP75 Engineering English     5               5
TG00CG64 Ydintekniikka     5               5
TG00CP62 3D-mallinnus ja visualisointi     5               5
TX00CG45 Termodynamiikka     5               5
Lämpövoimaprosessit 25
TG00CP63 Materiaalitekniikka       5             5
TX00CG46 Lämmön- ja kosteudensiirto       5             5
TG00CP65 Lämpövoimaprosessit       10             10
TG00CP64 Rakenteiden mitoitus       5             5
Energiantuotanto 25
TG00CP66 Energiatekniikan mittaukset         5           5
TX00CG51 Kylmätekniikka         5           5
TG00CP67 Höyrykattilat         10           10
TG00CP68 Laitossuunnittelu         5           5
Energiatekniikan projekti 25
TG00CP69 Energy Technology Project           25         25
Hybridijärjestelmät 30
TG00CP70 Hybridijärjestelmän suunnittelu             10       10
TX00CG54 Kaukolämmitys             5       5
T350205 Energialaitokset             5       5
TG00CP80 Yrittäjyys ja työelämäviestintä             5       5
TG00CS02 Tuulivoima             5       5
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelmaan suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TX00BO74 Rakennusten energiatalous     5               5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG66 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
TG00CS03 Solar and Hydro Power                     5
TG00CP76 Talotekniikan perusteet 5                   5
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
T033003 Englannin jatkokurssi                     3
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö  
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö               15     15
Tiedot haettu 20.1.2021 17:36:19

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020