Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus (30 op)

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HAAVAHOIDON KLIININEN OSAAMINEN 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7P00BM60 Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 2,5 2,5                 5
7P00BM61 Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi 2,5 2,5                 5
7P00BM62 Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen   2,5                 5
7P00BM63 Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus   2,5                 5
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HAAVAHOIDON KEHITTÄMISOSAAMINEN 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7P00BM64 Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 5 5                 10
Tiedot haettu 16.1.2021 20:37:03

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020