Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Hitsausalan tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15
TH00CR18 Hitsauskoordinoinnin perusteet   5                 5
TH00CR19 Hitsauskoordinoinnin syventävä opintojakso 1   5                 5
TH00CR20 Hitsauskoordinoinnin syventävä opintojakso 2     5               5
Monialaiset opinnot 15
Näytä/piilota kuvaus


Liiketoimintaosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management     5               5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Johtamisosaaminen 10
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG34 Strategia ja henkilöstöjohtaminen     5               5
YY00BL15 Projektin johtaminen     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00BL16 Palvelumuotoilu     5               5
MP00BW18 Service Design     5               5
YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät     5               5
Lean johtamisen opinnot 15
TL00CX98 Lean menetelmät   5                 5
TL00CX99 Tilastollinen laadunhallinta ja Six Sigma   2,5 2,5               5
TL00CY00 Strateginen Lean johtaminen     5               5
Robotiikan opintojaksot 15
TR00CX95 Robotiikka   5                 5
TR00CX96 Robotin käyttöönotto   2,5 2,5               5
TR00CX97 Robotti tuotannossa     5               5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö     30               30
Tiedot haettu 23.10.2020 11:42:51

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.9.2020