Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (270 op)

Perus- ja ammattiopinnot 125
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Turvallisen hoitotyön perusosaaminen 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi 9                   9
OS00CJ20 Asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa 14                   14
OS00BV95 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu 7                   7
Näyttöön perustuva sairaanhoitotyö 31
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00BV97 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00BV98 Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   7                 7
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä I 30
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu     15               15
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     7               7
OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I     8               8
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä II 30
OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu       18             18
OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II       6             6
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen       6             6
Asiakaslähtöinen sairaanhoitotyö palvelujärjestelmässä 28
OS00BW05 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö         5           5
OS00BW06 Outpatient Care and Nurse-led Healthcare Services         7           7
OS00CF53 Sairaanhoito-osaamisen osoittaminen (harjoittelu)         3           3
OS00BW07 Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu         12           13
Hoitotyön ja kätilötyön asiantuntijavalmiudet ja johtaminen 12
OS00BW44 Asiakaslähtöisen hoitotyön johtaminen ja kehittäminen           5         5
OK00BY16 Kätilötyön lääke- ja luonnontieteellisen osaamisen perusteet           4 3       7
Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä kätilötyö 20
Näytä/piilota kuvaus


OK00BW08 Naisen terveys ja kätilötyö           4         4
OK00BW09 Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö           5         5
OK00BW10 Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyö             5       5
OK00BW11 Synnyttäneen perheen kätilötyö ja imetysohjaajakoulutus           2 4       6
Kätilötyön harjoittelu 65
OK00BY12 Naisen hoitotyön harjoittelu             3 6     9
OK00BY13 Raskauden aikainen kätilötyön harjoittelu             6 6     12
OK00BY14 Syntymän aikainen kätilötyön harjoittelu             6 6 9   21
OK00BY15 Syntymän jälkeinen kätilötyön harjoittelu               6 6   12
OK00BV92 Kätilötyön kehittäminen - projektiharjoittelu               3 2   5
OK00BW14 Kätilötyön johtamisosaaminen - harjoittelu                 3   3
OK00BW15 Kätilötyön asiantuntijuus - harjoittelu               3     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen                     5
OS00CZ61 Hoitotyö poikkeuosoloissa -harjoittelu                     6
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals                     5
OT00CF94 Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen                     5
OT00CF95 Asiakaskeskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät                     5
OT00CF96 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteet ja kehittäminen                     5
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
YY00CH18 Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta                     5
YY00BL77 Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 120
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu       3 2           5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus         1 4         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi           2 3       5
Tiedot haettu 22.9.2020 23:36:08

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.9.2020