Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 150
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Insinööriopintojen alkuun 55
TX00CG56 Työelämätaidot 5                   5
TX00CG40 Tietotekniset valmiudet 5                   5
TX00CQ05 Matematiikka 5 5                 10
TX00CQ06 Sovellettu matematiikka     5               5
TX00CG38 Fysiikka 5 5                 10
TX00CG43 English     5               5
TX00CF84 Rakennuksen LVIS-järjestelmät 5 5                 10
TX00CG39 Mittaustekniikka 5                   5
LVI-järjestelmien suunnittelu 50
T660405 Vesi- ja viemäritekniikka       5             5
TX00CG45 Termodynamiikka         5           5
TX00CG44 Virtaustekniikka     5               5
TX00CG49 Pumppaustekniikka     5               5
TX00CP82 Lämmitystehontarpeen laskenta ja 2-putkijärjestelmän suunnittelu   5                 5
TX00CP83 Lämmönjakoverkostot     5               5
TX00CP84 Kattilat, lämpöpumput ja jäähdytysvesijärjestelmät         5           5
TX00CP85 Pientalon ilmanvaihto   5                 5
TX00CP86 Ilmastoinnin jäähdytys- ja äänitekniikka     5               5
TX00CP87 Ilmastointiprosessit       5             5
LVI-projektit 20
TX00CG50 LVI-projektinhoito         10           10
TX00CG48 LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset         5           5
TX00CG47 LVI-laitosten kunto ja korjaus       5             5
Energiatehokkuus 25
TX00BO74 Rakennusten energiatalous             5       5
TX00CG46 Lämmön- ja kosteudensiirto       5             5
TX00CG51 Kylmätekniikka             5       5
TX00CG52 Energialaboraatiot             5       5
TX00CG53 Kiinteistöautomaatio               5     5
Suuntaavat opinnot 30
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
HVAC-Design 30
T680610 Design of Plumbing           10         10
T680910 Design of Heating           10         10
T680410 Design of Ventilation           10         10
Urakointiprojekti 30
TX00CR49 Urakkatarjous                     10
TX00CR50 Urakan toteutus                     10
TX00CR51 Laadunvarmistus                     10
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelman suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TX00CG54 Kaukolämmitys         5           5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG66 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 31
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 2.3.2021 08:39:08

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020