Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

SIMHE polku - Liiketalouden ja tekniikan joustava täydennyskoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (20 op)

Liiketalouden tai tekniikan ammattialan täydentävät opinnot 20
Opiskelija täydentää ulkomailla hankkimaansa korkeakoulutusta vastaamaan henkilökohtaisiin ja työelämän tarpeisiin.
Opiskelija valitsee opinnot henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti omaan ammattialaan liittyvien opintojen sisällöistä.
Oman ammattialan opintojen lisäksi opiskelija voi sisällyttää täydennyskoulutukseen tarpeen mukaan Työssä Suomessa ja suomea toisena kielenä -opintoja sekä työharjoittelun.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työssä Suomessa ja suomea toisena kielenä 11
KM00CR65 Ammatillisen osaamisen sanoittaminen ja työnhakuprosessi                     3
KM00CR66 Suomi toisena kielenä viestintätaidot työelämässä                     5
KM00CR67 Ammattialan toimintaympäristö ja käytänteet                     3
Työharjoittelu 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KM00CR68 Oman ammattialan osaamisen kehittäminen työelämässä                     20
Tiedot haettu 25.2.2020 09:28:23

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 12.2.2020