Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (210 op)

Suositeltava vuosittainen opintopistejakauma
        yhteensä
1.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 35 op     Vapaasti valittavat 5 op Harjoittelu 20 op 60
2.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 25 op Vapaasti valittavat 10 op Harjoittelu 25 op 60
3.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 35 op Opinnäytetyö 5 op Harjoittelu 20 op 60
4.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 10 op Opinnäytetyö 10 op Harjoittelu 10 op 30
          210
Perus- ja ammattiopinnot 108
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
VIESTINTÄOSAAMINEN 12
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä   3                 3
YY00BB67 Professional English Communication   3                 3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä     3               3
YY00BH05 Work Community Skills           3         3
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 16
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BH04 Entrepreneurship           3         3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen   4   6             10
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSOSAAMINEN 20
7Y00BK32 Kliinisen psykologian perusteet     3               3
O0024ST Anatomian ja fysiologian perusteet 2,5 2,5                 5
O0026ST Patologia, patofysiologia ja kliininen fysiologia   4                 4
O0025ST Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta   3                 3
7S00BR39 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut ja terveyden edistäminen   5                 5
SAIRAANHOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 53
O4051HO Kansansairaudet   3                 3
7S00BR50 Farmakologia ja lääkehoito 7                   7
O4075HO Hoitotyön perusteet 7                   7
O4110HO Hoitotyön perusharjoittelu 7                   7
O4001HO Hoitotieteen perusteet ja etiikka 1,5 1,5                 3
O4004HO Kliininen hoitotyö   6                 6
O4081HO Kliinisen hoitotyön harjoittelu I     6               6
O4082HO Kliinisen hoitotyön harjoittelu II     6               6
O4052HO Lääketieteelliset aineet I   1,5 1,5               3
7S00BH97 Hätätilapotilaan hoidon harjoittelu     5               5
SAIRAANHOITOTYÖN SOVELTAVA OSAAMINEN 52
7S00BG30 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö       4             4
7S00BG31 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu       7             7
O4053HO Lääketieteelliset aineet II       3             3
7S00BI46 Nursing Care of Children and Women         4           4
O4331HO Naisten hoitotyön harjoittelu         3           3
O4333HO Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu         6           6
7S00BH77 Perheiden erilaiset elämäntilanteet -harjoittelu         4           4
7S00BI77 Adult Nursing         4           4
O4013HO Aikuisen hoitotyön harjoittelu         6           6
O4008HO Ikääntyneen hoitotyön perusteet       4             4
O4014HO Ikääntyneen hoitotyön harjoittelu       7             7
SAIRAANHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 30
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 6
Näytä/piilota kuvaus


O4220HO Akuutti- ja tehohoitotyö           6         6
O4104HO Gerontologinen hoitotyö           6         6
7L00BD12 Asiakasvastuinen hoitotyö           6         6
7S00BF21 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävät opinnot           6         6
O4305HO Perhekeskeinen lasten hoitotyö           6         6
7S00BL12 Perioperatiivinen hoitotyö           6         6
O4606HO Sisätauti-kirurginen hoitotyö           6         6
OS00CR37 Palliatiivinen hoitotyö           6         6
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 3
OE00BU02 Basics of Patient Safety for Future Healthcare Professionals                     3
7S00BG29 Hospice Care           3         3
O4032HO Gynekologinen, obstetrinen ja pediatrinen akuuttihoitotyö             3       3
O4039HO Parenteraalinen neste- ja ravitsemushoito           3         3
O4040HO Silmä-, korva-, nenä-, kurkku- ja ihotautien hoitotyö       3             3
O1023ST Kriisipsykologia 3                   3
O4044HO Väkivalta hoitotyössä       3             3
7S00BJ11 Triage - potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi           3         3
O4048HO Syöpäpotilaan hoito ja hoitotyö       3             3
O4043HO Hoitotekniikka kriittisesti sairaan hoidossa           3         3
O4042HO Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä           3         3
Lääketieteen syventävä osaaminen 3
O4054HO Geriatria       3             3
O4055HO Anestesiologia ja teholääketiede         1,5 1,5         3
O4056HO Kirurgia ja anestesiologia         3           3
O4059HO Psykiatria           3         3
O4062HO Päihdelääketiede       3             3
O4058HO Pediatria ja lasten psykiatria         1,5 1,5         3
O4060HO Syöpätaudit     3               3
O4057HO Sisätaudit ja kirurgia         3           3
O4061HO Sisätaudit ja neurologia         1,5 1,5         3
Syventävä harjoittelu 18
O4221HO Akuutti- ja tehohoitotyön harjoittelu I           12         12
O4222HO Akuutti- ja tehohoitotyön harjoittelu II             6       6
7L00BD13 Asiakasvastuisen hoitotyön harjoittelu I           9         9
7L00BD14 Asiakasvastuisen hoitotyön harjoittelu II             9       9
O4109HO Gerontologisen hoitotyön harjoittelu I           12         12
O4108HO Gerontologisen hoitotyön harjoittelu II             6       6
O4306HO Perhekeskeisen lasten hoitotyön harjoittelu I           12         12
O4307HO Perhekeskeisen lasten hoitotyön harjoittelu II             6       6
O4403HO Perioperatiivisen potilaan hoitotyön harjoittelu I           12         12
O4404HO Perioperatiivisen potilaan hoitotyön harjoittelu II             6       6
7S00BF22 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävä harjoittelu I           12         12
7S00BF23 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävä harjoittelu II             6       6
O4607HO Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu I           12         12
O4608HO Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu II             6       6
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 12
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden koulutusohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Verkkototeutukset 12
7Y00BF30 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietoperusta 3                   3
7Y00BF32 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät       4             4
7Y00BG39 Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi         3           3
O0010ST Kehityspsykologia 3                   3
O4150OL Monikulttuurisuus terveysalalla       3             3
O4018HO Seksuaaliterveyden perusteet I     3               3
O4019HO Seksuaaliterveyden perusteet II       3             3
O4020HO Seksuaaliterveyden perusteet III         3           3
Toteutukset Oulaisissa 12
O4267OL Ensiapu   3                 3
O4165OL Haavan hoito           4         4
O4160OL Ensihoito             3       3
Työelämälähtöiset toteutukset 12
OS00CZ61 Hoitotyö poikkeuosoloissa -harjoittelu                     6
O0083ST Projektiharjoittelu         5           5
Y00044F Demola-projekti                     10
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
O1000ST Ympäristövastuullisuus sosiaali- ja terveysalan työssä                     3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen           1,5 1,5       3
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus   3                 3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I   3                 3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II       3             3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III           3         3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BR15 Sote ja sen tietojärjestelmät                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoitteluopintojaksot on liitetty opintokokonaisuuksiin Sairaanhoitotyön perusosaaminen, Sairaanhoitotyön soveltava osaaminen ja Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu       5             5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus         2,5 2,5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi             5       5
Tiedot haettu 26.2.2021 20:29:45

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020