Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
MOD1: Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 35
Näytä/piilota kuvaus


5W00BB48 Automaatiotekniikan perusteet 5                   5
TW00BP79 Sähkötekniikan- ja turvallisuuden perusteet 5                   5
TW00CH94 Orientoivat opinnot ja ammatillinen kasvu 5 5                 10
TW00CH92 Sähkö- ja automaatiotekniikan matematiikka 1 5                   5
TW00CH93 Sähkö- ja automaatiotekniikan fysiikka 1 3 2                 5
TW00CH96 Johdanto LVISA työskentelyyn 3 2                 5
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot 25
Näytä/piilota kuvaus


MOD2: Johdanto automaatio- ja sähkötekniikan projektointiin 25
Näytä/piilota kuvaus


TW00CH91 Teollisuuselektroniikka ja vaihtovirtapiirit   5                 5
TW00CH90 Soveltava ohjelmointi   5                 5
TW00CH95 Työelämän kielitaito 2 3                 5
TW00CH89 Ohjaustekniikan projekti   10                 10
Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto 120
Näytä/piilota kuvaus


MOD3: Instrumentointi ja mittaustekniikka 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI00 Instrumentointi ja mittaustekniikka     10               10
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet     5               5
TW00CI04 Automaation IoT-projekti     5               5
TW00CI93 Sähkö- ja automaatiotekniikan matematiikka 2     5               5
TW00CI92 Sähkö- ja automaatiotekniikan fysiikka 2     5               5
MOD4: Sähkötekniikka ja käynnissäpito 30
Näytä/piilota kuvaus


5W00BB55 Sähkötekniikka       10             10
TW00BQ09 Tuotannon käynnissäpito       10             10
TW00CI94 Matemaattis-luonnontieteellinen projekti       10             10
MOD5: Automaatiotekninen suunnittelu- ja palveluosaaminen 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ08 Control Engineering         15           15
TW00CJ09 Production Automation Project         15           15
MOD6: Automaatiotekninen projektiosaaminen 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ10 Prosessiautomaation projekti           15         15
TW00CJ11 Rakennusautomaation projekti           10         10
TW00CJ12 Automaatiotekniikan seminaari           5         5
MOD7: Automaatiotekniikan täydentävät / suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ13 Automaatiotekniikan erikoistyö             5       5
TW00CI82 Sovellettu elektroniikka             5       5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti             5       5
TW00CI91 Sähköenergian tuotanto             5       5
TW00CP55 Robotiikka             5       5
TW00CP56 Tekoälysovellukset teollisuudessa             5       5
T550603 Talotekniset järjestelmät                     3
TW00CP57 Projektityö 1             5       5
TW00CP58 Projektityö 2             5       5
TW00CP59 Projektityö 3             5       10
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 120
Näytä/piilota kuvaus


MOD3: Elektroniikan ja sähkötekniikan sovellukset 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI82 Sovellettu elektroniikka     5               5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti     5               5
TW00CI91 Sähköenergian tuotanto     5               5
TW00CI35 Kolmivaihejärjestelmät     5               5
TW00CI92 Sähkö- ja automaatiotekniikan fysiikka 2     5               5
TW00CI93 Sähkö- ja automaatiotekniikan matematiikka 2     5               5
MOD4: Sähkötekniset järjestelmät 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00BP98 Sähkökoneiden perusteet       5             5
TW00CI95 Lämmitys- ja valaistustekniikka       5             5
TW00CI96 Kiinteistön sähköverkot       5             5
TW00CI94 Matemaattis-luonnontieteellinen projekti       10             10
TW00CI97 Rakennusten tietoverkot       5             5
MOD5:Sähköteknisten järjestelmien suunnittelu 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00BP83 Sähkömoottorikäytöt         5           5
TW00BQ01 Sähkösuunnitteluprojekti         10           10
T176205 Sähkönjakelutekniikka         5           5
TW00CJ02 Teollisuuden sähköverkot         5           5
TW00CI36 Älykkäät sähköjärjestelmät         5           5
MOD6: Sähköalan TKI- ja liiketoiminta 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI85 Laboratory Course in Electric Power Engineering           5         5
TW00CI86 Maintenance and Commissioning           5         5
TW00CI38 Professional Communication           5         5
TW00CI87 Relay Protection and Remote Control of Distribution Networks           5         5
TW00CI88 R&D Project in Electrical Engineering           10         10
MOD7: Sähkötekniikan täydentävät / suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI37 Hybridijärjestelmät             5       5
TW00CJ07 Sähköalan säädökset             5       5
TW00CJ16 Tehoelektroniikka             5       5
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet             5       5
TW00CI00 Instrumentointi ja mittaustekniikka             10       10
TW00BS13 Verkostosuunnittelu             5       5
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
TG00CP72 Solar and Wind Power                     5
T550603 Talotekniset järjestelmät                     3
TW00CP57 Projektityö 1                     5
TW00CP58 Projektityö 2                     5
TW00CP59 Projektityö 3                     10
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABS  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABS  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABS  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00CG24 Demola-projekti                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö  
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö               15     15
Tiedot haettu 20.1.2021 14:38:28

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020