Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma (240 op)

Suositeltava vuosittainen opintopistejakauma
        yhteensä
1.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 55 op     Vapaasti valittavat 5 op   60
2.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 55 op Vapaasti valittavat 5 op   60
3.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 40 op Opinnäytetyö 5 op Harjoittelu 15 op 60
4.     vuosi Perus- ja ammattiopinnot 35 op Opinnäytetyö 10 op Harjoittelu 15 op 60
        240
Perus- ja ammattiopinnot 125
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tanssin ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tanssialan keskeisiin tunnuspiirteisiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tanssinopettajana, asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tanssinopettajuus ammattina 30
Näytä/piilota kuvaus


YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
2V00BD96 Työvälineohjelmistot 3                   3
AT00BQ74 Tanssijan hyvinvointi 1 5                   5
AT00BQ70 Tanssin pedagogiikka 1 3                   3
AT00BQ77 Taidepedagoginen projekti 1 6                   6
2T00BC95 Tanssin perusopinnot 1 5                   5
2T00BC96 Tanssin perusopinnot 2 5                   5
Tanssinopettajan työelämätaidot 30
Näytä/piilota kuvaus


MY00BS08 Kirjallinen viestintä   3                 3
AT00BO58 English for Dance Teachers   3                 3
AT00BQ57 Tanssitapahtuman tuottaminen 1   3                 3
M2014YS Pedagoginen perusta   5                 5
AT00BQ56 Tanssin didaktiikka   3                 3
AT00BQ71 Tanssin pedagogiikka 2   3                 3
2T00BC97 Tanssin perusopinnot 3   5                 5
AT00BQ58 Basic Studies in Dance 4   5                 5
Tanssi, kulttuuri ja hyvinvointi 27
Näytä/piilota kuvaus


AT00BO59 Svenska för danslärare     3               3
AT00BT13 Tanssi ja kulttuuri     3               3
2T00BC98 Tanssin täydentävät opinnot 1     5               5
AT00BT07 Complementary Dance Studies     5               5
AT00BQ72 Tanssin pedagogiikka 3     3               3
M2016YS Opetussuunnitelma     3               3
AT00BQ75 Tanssijan hyvinvointi 2     5               5
Tanssi osana yhteiskuntaa 25
Näytä/piilota kuvaus


2T00BC94 Tanssialan työelämätieto       3             3
AT00BQ64 Tanssitapahtuman tuottaminen 2       3             3
AT00BQ65 Taidepedagoginen projekti 2       3             3
2T00BD00 Tanssin täydentävät opinnot 3       5             5
AT00BQ66 Supplementing Dance Studies 4       5             5
AT00BQ73 Tanssin pedagogiikka 4       3             3
2Y00BH55 Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot     3               3
Tanssialan yrittäjyys ja projektiosaaminen 24
Näytä/piilota kuvaus


YY00BB75 Yrittäjyys         3           3
AT00BQ78 Tanssijan hyvinvointi 3         5           5
2T00BD01 Tanssin syventävät opinnot 1         5           5
2T00BD02 Tanssin syventävät opinnot 2         5           5
AT00BQ82 Tanssin pedagogiikka 5         3           3
YY00BH03 Introduction to Project Working         3           3
Tanssinopettaja kehittäjänä 26
Näytä/piilota kuvaus


AT00BQ85 Taidepedagoginen projekti 3           8         8
2T00BD03 Tanssin syventävät opinnot 3           5         5
AT00BQ81 Tanssin pedagogiikka 6           3         3
M2017YS Pedagoginen kehittäjä           5         5
AT00BT06 Advanced Dance Studies 4           5         5
Tanssinopettajan ammattitaidon soveltaminen 23
Näytä/piilota kuvaus


M2021YS Opettajan osaamisportfolio       1 1 1   1     4
YY00BH05 Work Community Skills               3     3
AT00BQ61 Tanssi ja yhteiskunta               4     4
AT00BQ86 Tanssin syventävät opinnot 5               5     5
AT00BQ84 Tanssin pedagogiikka 7               7     7
Studies for International Students  
Näytä/piilota kuvaus


2T00BD71 Personally Specified Dance Studies                     10
2T00BD36 Extended Dance Studies 3                     4
2T00BD37 Extended Dance Studies 4                     4
2T00BJ34 Artistic Production 2                     3
2T00BJ33 Improvisation and composition                     3
2T00BK20 Assisting in Production                     3
2T00BK21 Working in Project                     3
AT00BQ58 Basic Studies in Dance 4                     5
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 10
Vapaasti valittavat opinnot ovat opintoja tukevia korkeakouluopintoja Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vaihtoehtoisesti opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus suorittaa opintoja esim. työelämässä.

Vapaasti valitaavista opinnoista valitaan 10 opintopistettä. Opintojen toteutuksesta sovitaan tutkintovastaavan kanssa. Opintopistemäärä 3-10. Opinnot voivat koostua osasuorituksista.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2T00BD71 Personally Specified Dance Studies                     10
2T00BJ33 Improvisation and composition                     3
2T00BJ34 Artistic Production 2                     3
2T00BK10 Vapaasti valittavat opinnot             10       10
AT00BQ63 Taidepedagogisen projektin tuottaminen                     5
M2121YS Työskentely projektissa                     3
M2069TS Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1                     3
M2070TS Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2                     4
M2071TS Erikseen sovittavat tanssiopinnot 3                     5
M2073TS Erikseen sovittavat tanssiopinnot 4                     10
M2123TS Erikseen sovittavat tanssiopinnot 5                     6
M2122TS Tuotannon avustaminen                     3
2V00BF05 English Oral Communication                     3
2V00BF03 Ruotsin kielen valmentavat opinnot                     3
2V00BF04 Ruotsin kielen suullinen ilmaisu                     3
M2022YS Kulttuurialan osuuskuntatoiminta                     3
Y00044F Demola-projekti                     10
Yrityshautomo  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen 3
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelusta 19 opintopistettä sisältyy 60 opintopisteen pedagogisiin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työharjoittelu 27
M2130TS Työharjoittelu 1     2,5 2,5             5
M2137TS Työharjoittelu 2         2,5 2,5         5
AT00BS89 Tanssijantyön harjoittelu           3         3
2T00BJ32 Työelämäharjoittelu             14       14
Vaihtoehtoiset harjoitteluopinnot 3
Näytä/piilota kuvaus


M2136TS Pedagoginen projekti               3     3
M2135TS Kulttuuriprojekti                     3
M2134TS Taiteellinen työskentely projektissa                     3
Pedagogiset opinnot 60
Opettajan 60 opintopisteen ammatilliset pedagogiset opinnot sisältyvät tanssinopettaja (AMK) -tutkintoon. Pedagogisten opintojen opintojaksot on sijoitettu opetussuunnitelmaan siten, että ne sisältävät sekä perus- ja ammattiopintoja: yleispedagogisia sekä ammattipedagogisia opintoja (48 op). Lisäksi harjoittelusta (12 op) on osa pedagogisia opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
AT00BS84 Opinnäytetyön aloitusseminaari       3             3
YY00BB72 Tutkimus- ja kehittämistoiminta           3         3
M2147TS Opinnäytetyön toteutus ja raportointi             4,5 4,5     9
Tiedot haettu 23.3.2018 06:42:09

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 19.6.2017