Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 125
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tanssin ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tanssialan keskeisiin tunnuspiirteisiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tanssinopettajana, asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tanssinopettajuus ammattina 30
Näytä/piilota kuvaus


YY00CJ43 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
2V00CJ45 Työvälineohjelmistot 3                   3
AT00CJ59 English for Dance Teachers 3                   3
AT00CJ47 Tanssijan hyvinvointi 1 5                   5
AT00CJ49 Tanssin pedagogiikka 1 3                   3
2T00CJ53 Tanssin perusopinnot 1 5                   5
2T00CJ55 Tanssin perusopinnot 2 5                   5
AT00CJ65 Tanssin didaktiikka   3                 3
Tanssinopettajan työelämätaidot 30
Näytä/piilota kuvaus


MY00CA95 Kirjallinen viestintä   3                 3
AT00CJ61 Tanssitapahtuman tuottaminen 1 3                   3
M200CJ63 Pedagoginen perusta   5                 5
AT00CJ67 Tanssin pedagogiikka 2   3                 3
2T00CJ69 Tanssin perusopinnot 3   5                 5
AT00CJ71 Basic Studies in Dance 4   5                 5
AT00CQ03 Taidepedagoginen projekti   6                 6
Tanssi, kulttuuri ja hyvinvointi 27
Näytä/piilota kuvaus


AT00CJ73 Svenska för danslärare     3               3
AT00CJ75 Tanssi ja kulttuuri     3               3
2T00CJ77 Tanssin täydentävät opinnot 1     5               5
AT00CJ79 Complementary Dance Studies     5               5
AT00CJ81 Tanssin pedagogiikka 3     3               3
M200CJ83 Opetussuunnitelma     3               3
AT00CJ85 Tanssijan hyvinvointi 2     5               5
Tanssi osana yhteiskuntaa 28
Näytä/piilota kuvaus


AT00CQ02 Taideinterventioprojekti     3 3             6
2T00CJ87 Tanssialan työelämätieto           3         3
AT00CJ89 Tanssitapahtuman tuottaminen 2       3             3
2T00CJ93 Tanssin täydentävät opinnot 3       5             5
AT00CJ95 Supplementing Dance Studies 4       5             5
AT00CJ97 Tanssin pedagogiikka 4       3             3
2Y00CJ99 Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot       3             3
Tanssialan yrittäjyys ja projektiosaaminen 24
Näytä/piilota kuvaus


YY00CK01 Yrittäjyys         3           3
AT00CK03 Tanssijan hyvinvointi 3         5           5
2T00CK05 Tanssin syventävät opinnot 1         5           5
2T00CK07 Tanssin syventävät opinnot 2         5           5
AT00CK09 Tanssin pedagogiikka 5         3           3
YY00CK11 Introduction to Project Working         3           3
Tanssinopettaja kehittäjänä 23
Näytä/piilota kuvaus


2T00CK15 Tanssin syventävät opinnot 3           5         5
AT00CK17 Tanssin pedagogiikka 6           3         3
M200CK19 Pedagoginen kehittäjä           5         5
AT00CK21 Advanced Dance Studies 4           5         5
AT00CQ04 Taideprojekti           5         5
Tanssinopettajan ammattitaidon soveltaminen 23
Näytä/piilota kuvaus


M200CK23 Opettajan osaamisportfolio           1 1 2     4
YY00CK25 Work Community Skills               3     3
AT00CK27 Tanssi ja yhteiskunta               4     4
AT00CK29 Tanssin syventävät opinnot 5               5     5
AT00CK31 Tanssin pedagogiikka 7               7     7
Studies for International Students  
Näytä/piilota kuvaus


2T00CK33 Personally Specified Dance Studies                     10
2T00CK35 Extended Dance Studies 3                     4
2T00CK37 Extended Dance Studies 4                     4
2T00CK39 Artistic Production 2                     3
2T00CK41 Improvisation and Composition                     3
2T00CK43 Assisting in Production                     3
2T00CK45 Working in Project                     3
AT00CK47 Basic Studies in Dance 4                     5
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 10
Vapaasti valittavat opinnot ovat opintoja tukevia korkeakouluopintoja Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vaihtoehtoisesti opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus suorittaa opintoja esim. työelämässä.

Vapaasti valitaavista opinnoista valitaan 10 opintopistettä. Opintojen toteutuksesta sovitaan tutkintovastaavan kanssa. Opintopistemäärä 3-10. Opinnot voivat koostua osasuorituksista.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2T00CK49 Personally Specified Dance Studies                     10
2T00CK51 Improvisation and Composition                     3
2T00CK53 Artistic Production 2                     3
2T00CK55 Vapaasti valittavat opinnot             10       10
AT00CK57 Taidepedagogisen projektin tuottaminen                     5
M200CK59 Työskentely projektissa                     3
M200CK61 Erikseen sovittavat tanssiopinnot 1                     3
M200CK63 Erikseen sovittavat tanssiopinnot 2                     4
M200CK65 Erikseen sovittavat tanssiopinnot 3                     5
M200CK67 Erikseen sovittavat tanssiopinnot 4                     10
M200CK69 Erikseen sovittavat tanssiopinnot 5                     6
M200CK71 Tuotannon avustaminen                     3
Y00031F Opiskelijaedustaminen                     3
2V00CK73 English Oral Communication                     3
2V00CK75 Ruotsin kielen valmentavat opinnot                     3
2V00CK77 Ruotsin kielen suullinen ilmaisu                     3
M200CK79 Kulttuurialan osuuskuntatoiminta                     3
YY00CK81 Demola-projekti                     15
Yrityshautomo  
YY00CK83 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CK85 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00CK87 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen 3
Y000CK89 Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Interdisciplinary Project Studies in Oamk LABs  
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00CK91 Concept Creation                     15
YY00CK93 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs  
YY00CK95 Product Path 1                     15
YY00CK97 Product Path 2                     15
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.

Harjoittelusta 19 opintopistettä sisältyy 60 opintopisteen pedagogisiin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työharjoittelu 27
M200CK99 Työharjoittelu 1     2,5 2,5             5
M200CL01 Työharjoittelu 2         2,5 2,5         5
AT00CL03 Tanssijantyön harjoittelu     3               3
2T00CL05 Työelämäharjoittelu             14       14
Vaihtoehtoiset harjoitteluopinnot 3
Näytä/piilota kuvaus


M200CL07 Pedagoginen projekti               3     3
M200CL09 Kulttuuriprojekti                     3
M200CL11 Taiteellinen työskentely projektissa                     3
Pedagogiset opinnot 60
Opettajan 60 opintopisteen ammatilliset pedagogiset opinnot sisältyvät tanssinopettaja (AMK) -tutkintoon. Pedagogisten opintojen opintojaksot on sijoitettu opetussuunnitelmaan siten, että ne sisältävät sekä perus- ja ammattiopintoja: yleispedagogisia sekä ammattipedagogisia opintoja (48 op). Lisäksi harjoittelusta (12 op) on osa pedagogisia opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
AT00CP52 Opinnäytetyön suunnittelu         5           5
AT00CP53 Opinnäytetyön toteutus             5       5
AT00CP54 Opinnäytetyön raportointi               5     5
Tiedot haettu 9.7.2020 19:29:41

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.6.2020