Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma (210 op)

Suositeltava vuosittainen opintopistejakauma
          yhteensä
1.     vuosi Perusopinnot 60 op 60
2.     vuosi Ammattiopinnot 60 op 60
3.     vuosi Ammattiopinnot 30 op   Vapaasti valittavat 15 op   Harjoittelu 15 op   60
4.     vuosi Harjoittelu 15 op   Opinnäytetyö 15 op 30
          210
Perusopinnot 60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BN15 Web-kehityksen perusteet 15                   15
IT00BN16 Web-projekti 15                   15
IT00BN17 Johdatus digitaalisiin palveluihin   15                 15
IT00BN18 Verkkopalveluprojekti   15                 15
Ammattiopinnot 90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman ammattiopinnot ovat laajuudeltaan 90 op. Toinen opintovuosi (60 op) opiskellaan englannin kielellä, ja tällöin ryhmässä on mukana myös kansainvälisiä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BN26 Digital products and services     15               15
IT00BN27 eBusiness Project     15               15
IT00BN28 Mobile Services       12             12
IT00BN29 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä       3             3
IT00BN30 Mobile Project       15             15
IT00BO60 Peliala         15           15
IT00BO62 Tietojenkäsittelyn toimeksianto           15         15
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opiskelija valitsee vapaasti opintojaksoja 15 opintopisteen edestä. Opintojaksot voivat olla 1) tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman tarjoama 15 op kokonaisuus, 2) muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, 3) Oamkin Lab-opintoja tai projekteja, 4) muiden korkeakoulujen opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BO61 Peliprojekti         15           15
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BQ34 Harjoittelu: yleisharjoittelu   5   5             10
IT00BQ36 Harjoittelu: ammattiharjoittelu       5   5 10       20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
IT00BO63 Opinnäytetyö           10 5       15
Tiedot haettu 23.5.2019 19:08:14

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 20.3.2019