Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


KH00CI14 Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2) (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija syventää liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä perehtyy yrittäjämäiseen toimintaan. Opiskelija pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen liiketalouden alan korkeakouluopinnoissa. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä liiketalouteen liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.
Sisältö Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kuten verkostoitumisen hyötyihin ja oman osaamisen markkinointiin. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opiskelussa keskitytään kehittämään taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa syvennetään liiketalouden alan sanaston ja suomen kielen rakenteiden tuntemusta.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 29.10.2020 17:37:01

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 1.9.2020