Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Viestinnän tutkinto-ohjelma, Journalismin suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Journalismin perusteet ja printtijournalismi 33
Näytä/piilota kuvaus


YY00CA87 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 1,2 1,8                 3
2V00CA89 Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 3                   3
2V00CA91 Työvälineohjelmistot 3                   3
2V00CA93 Journalistinen työ 7                   7
MY00CA95 Kirjallinen viestintä 3                   3
MV00CA97 English for Media Sector 3                   3
2V00CA99 Uutistoimittaja 5                   5
2V00CB01 Yhteiskunta- ja taloustieto ja kestävä kehitys 3 3                 6
Visuaalinen journalismi 27
Näytä/piilota kuvaus


2V00CB03 Journalistinen kirjoittaminen   5                 5
2V00CB05 Valokuvaus 1   3                 3
2V00CB07 Kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmien perusteet   3                 3
2V00CB09 Kuvajournalismi   3                 3
2V00CB11 Viestintäoikeus ja journalismin etiikka   4                 4
2V00CB13 Julkaisun perustekniikat   3                 3
2V00CB15 Aikakauslehtityö   3                 3
2V00CB17 Julkaisun taittaminen   3                 3
Audiovisuaalinen journalismi 35
Näytä/piilota kuvaus


2V00CB21 Uutis- ja ajankohtaisjournalismi radiossa ja tv:ssä     5               5
MV00CB23 Journalistinen tiedonhankinta     3               3
2V00CB25 Radiotyö     7               7
2V00CB27 Radiolähetys     5               5
2V00CB29 Journalistinen esituotanto     3               3
2V00CB31 Journalistinen audiovisuaalinen tuotanto       3             3
MV00CB33 Journalistinen jälkituotanto       3             3
2V00CB35 Television studiotyöskentely       3             3
MV00CB37 Svenska för mediebranschen     3               3
Digitaalinen journalismi 22
Näytä/piilota kuvaus


2V00CB41 Verkkojournalismi       5             5
2V00CB43 Median verkkoyhteisöt       3             3
2V00CB45 Digitaalinen julkaiseminen       3             3
2V00CB47 Monimediallinen projekti       5             5
MV00CR15 Urasuunnittelu ja portfolio                     6
Oamk LABs Studies 30
Näytä/piilota kuvaus


Journalistic Lab 30
MV00CX93 Journalistic Lab                     30
Journalistisen ammattitaidon syventäminen 18
Näytä/piilota kuvaus


2V00CB57 Freelancer             1,5 1,5     3
2V00CB59 Journalistinen tuottaja             3,33 1,67     5
YY00CB61 Tutkimus- ja kehittämistoiminta             3       3
YY00CB63 Yrittäjyys             3       3
2V00CB65 Media-analyysi             4       4
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15
Näytä/piilota kuvaus


Journalismin erityisalue  
M700CB67 Asiakaslehti 5                   5
M700CB69 Journalistinen erityisalue 1 5                   5
M700CB71 Journalistinen erityisalue 2 5                   5
M700CB73 Konseptiajattelu 3                   3
M700CB75 Palvelujournalismi 3                   3
M700CB77 Radiodokumentti 4                   4
M700CB79 Tutkiva journalismi 5                   5
M300CB81 Vaihtoehtoinen journalismi 4                   4
Markkinointi ja yritystoiminta  
M700CB83 Markkinoinnin erityisalue 1 3                   3
M700CB85 Markkinoinnin erityisalue 2 4                   4
M700CB87 Markkinointiviestinnän perusteet 3                   3
M700CB89 Media-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 4                   4
M700CB97 Yhteisöllinen Internet ja liiketoiminta 4                   4
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Vapaasti valittavat opinnot ovat opiskelijan perus- ja ammattiopintoja tukevia korkeakouluopintoja Oulun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Listatut opintojaksot ovat esimerkkejä journalismin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille suositeltavista opintojaksoista. Tarjonta on suuntaa antava ja tutkinto-ohjelma itse päättää vuosittaisen tarjonnan. Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot on aina sovittava suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Voit ottaa opintoja myös visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon pakollisista tai vaihtoehtoisista ammattiopinnoista tai vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi kaikille suositellaan kieliopintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
M700CB99 Ajankohtaista journalismissa 3                   3
M500CC03 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen 5                   5
M700CC05 Elokuva-analyysi                     5
M700CC07 International Project 3                   3
2V00CC09 Johtaminen ja neuvottelutaidot   5                 5
M700CC11 Johtamisen erityisalue 1 5                   5
M700CC13 Johtamisen erityisalue 2 3                   3
M700CC15 Kulttuurialan järjestötoiminta 3                   3
M200CC17 Kulttuurialan osuuskuntatoiminta 3                   3
M700CC19 Luova kirjoittaminen 4                   4
M700CC21 Media-alan ammattikirjallisuus 3                   3
M700CC23 Media-alan seminaarit 3                   3
M700CC25 Medialukutaito 3                   3
M700CC27 Median työmarkkinat 3                   3
M700CC33 Pienprojekti 3                   3
2V00CC35 Ruotsin kielen suullinen ilmaisu 3                   3
2V00CC37 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                   3
2V00CC39 Retoriikka, viestintä ja valta 3                   3
M700CC41 Tiedottaminen 3                   3
M700CC43 Tilaustyö 3                   3
M700CC45 Toimittajan yleistieto 3                   3
M700CC47 Tuotannon avustaminen 3                   3
M700CC49 Työssä oppiminen 3                   10
M700CC51 Urheilu mediassa ja urheilujournalismi 3                   3
YY00CG24 Demola-projekti                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y000CC53 Orientation to Student Exchange         3           3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
MV00CC55 Harjoittelu         30           30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2V00CC57 Opinnäytetyö             6 9     15
Tiedot haettu 22.1.2021 20:35:22

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020