Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Viestinnän tutkinto-ohjelma, Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Visuaalisen suunnittelun perusteet 30
Näytä/piilota kuvaus


YY00CC59 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 1,2 1,8                 3
2V00CC61 Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 3                   3
2V00CC63 Työvälineohjelmistot 3                   3
2V00CC79 Sarjakuvatyöpaja 3                   3
MV00CC65 Piirustus 3                   3
2V00CC95 Maalaus 3                   3
2V00CC67 Valokuvaus 1 3                   3
2V00CC69 Kuvankäsittely 1 3                   3
2V00CC71 Julkaisun perustekniikat 3                   3
2V00CC77 Typografian perusteet 3                   3
Graafinen suunnittelu ja julkaisu 33
Näytä/piilota kuvaus


2V00CC81 Käytettävyys   3                 3
2V00CC83 Studiovalokuvaus   3                 3
2V00CC75 Visuaalinen kulttuuri 2 2                 4
MV00CC85 English for Media Sector   3                 3
2V00CC73 Symbolit, ikonit ja logot   3                 3
2V00CC87 Vektorigrafiikka   4                 4
2V00CC89 Graafinen suunnittelu ja ohjeistot   6                 6
2V00CC91 Verkkojulkaisun perustekniikat   3                 3
MV00CC93 Pakkaussuunnittelu   4                 4
Digitaalinen julkaiseminen 30
Näytä/piilota kuvaus


2V00CD23 Kuvitus     3               3
2V00CC99 Web-design     6               6
2V00CD01 Web-standardit     4               4
2V00CD03 Web-ohjelmointi     3               3
MY00CD05 Kirjallinen viestintä     3               3
MV00CD07 Kuvallisen mediailmaisun tulkinta     3               3
2V00CD09 Kuvajournalismi     3               3
2V00CD11 Digital Publishing     5               5
Liikkuva kuva 33
Näytä/piilota kuvaus


MV00CC97 Digitaalinen piirtäminen       3             3
2V00CD13 Käsikirjoittaminen       3             3
MV00CD15 Svenska för mediebranschen       3             3
2V00CD17 Kuvankäsittely 2       3             3
2V00CD19 Audiovisuaalinen tuotanto       6             6
2V00CD21 Jälkituotanto       4             4
2V00CD25 Animaatio       3             3
2V00CD27 3D-mallintaminen       3             3
2V00CD29 3D-animaatio       5             5
Oamk LABs Studies 30
Näytä/piilota kuvaus


MV00CW42 Visual Design Factory                     30
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs 30
YY00BR00 Concept Creation         15           15
YY00BR01 Demo Creation         15           15
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15
2V00CD59 Tilaustyö             5       5
2V00CD61 Kompositio-ohjelmat             5       5
2V00CD63 Experimental Film/Video Workshop             5       5
2V00CD77 Experimental Web/Graphic Design Workshop             5       5
2V00CD79 Mainonnan projekti             5       5
M200CJ39 Motion Graphics                     5
Visuaalisen suunnittelun ammattitaidon syventäminen 9
Näytä/piilota kuvaus


2V00CD83 Tuotantojen budjetointi             3       3
YY00CD85 Yrittäjyys             3       3
YY00CD87 Tutkimus- ja kehittämistoiminta             3       3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Alla listatut opintojaksot ovat esimerkkejä visuaalisen suunnittelun sv:n opiskelijoille suositeltavista opintojaksoista. Tarjonta on suuntaa antava ja koulutusohjelma päättää itse vuosittaisen tarjonnan. Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot on aina sovittava sv-vastaavan kanssa. Tiedot itsenäisesti suoritettavista opinnoista ja niiden suoritustavoista löytyy Optiman itsenäisten opintojen työtilasta. Voit ottaa opintoja myös journalismin suuntautumisvaihtoehdon pakollisista tai vaihtoehtoisista ammattiopinnoista tai vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi kaikille suositellaan kieliopintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
M700CD91 Elokuva-analyysi                     5
Y000CD93 InnoWeek Innovointiprojekti 3                   3
M700CD95 International Project 3                   3
2V00CD97 Johtaminen ja neuvottelutaidot   5                 5
M700CD99 Kulttuurialan järjestötoiminta 3                   3
M200CE01 Kulttuurialan osuuskuntatoiminta 3                   3
YY00CE03 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi 3                   3
M700CE05 Luova kirjoittaminen 4                   4
M700CE07 Media-alan ammattikirjallisuus 3                   3
M700CE09 Media-alan seminaarit 3                   3
M700CE11 Median työmarkkinat 3                   3
M700CE13 Mediaprojekti                     10
M700CE15 Monotypia 3                   3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00CG24 Demola-projekti                     15
MV00CH98 Pelinkehityksen perusteet                     3
M700CE21 Pienprojekti 3                   3
MV00CE23 Pienprojekti 2                     5
MV00CE25 Pienprojekti 3                     5
M700CE27 Piirustus ja maalaus 2 5                   5
M100CE29 Portfolio 4                   4
M200CE31 Projekti 12                   12
2V00CE33 Ruotsin kielen suullinen ilmaisu 3                   3
2V00CE35 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3                   3
M400CE37 Tiedon visualisointi 3                   3
M700CE39 Tiedottaminen 3                   3
M700CE41 Tilaustyö 3                   3
M700CE43 Tuotannon avustaminen 3                   3
M700CE45 Tuotanto immersiiviseen 3D-ympäristöön 5                   5
M700CE47 Työssä oppiminen 3                   3
M200CJ34 360° VR-videon käsikirjoittaminen                     3
M200CJ35 360° VR-videon äänisuunnittelu                     3
M200CJ36 360° VR-videotuotanto                     12
M700CE49 Äänisuunnittelu 4                   4
Web-tuotannot  
M400CE51 Käyttöliittymäsuunnittelu 5                   5
M400CE53 Tiedon visualisointi 3                   3
M400CE55 Tietokannat ja dynaamiset järjestelmät 5                   5
M700CE57 Webcasting 3                   3
TV-tuotannot  
M500CE59 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen 5                   5
M700CE61 Kokeellinen elokuva ja video 6                   6
M400CE63 Kompositio-ohjelmat 5                   5
M700CE65 Musiikkivideo 6                   6
M500CE67 Studiotyöskentely 3                   3
M400CE69 Ulkotuotanto 4                   4
M400CE71 Videotekniikka 3                   3
M400CE73 Virtuaalilavastus 3                   3
M700CE75 Äänikerronta 3                   3
Valokuvaus  
M700CE77 Muotikuvaustyöpaja 3                   3
2V00CE79 Valokuvailmaisu 3                   3
M400CE81 Valokuvaus 2 3                   3
Tuottaminen  
M700CE83 Digimedian uudet trendit 3                   3
M500CE85 Johtaminen ja tiimityöskentely 3                   3
M700CE87 Käsikirjoittamisen työpaja 5                   5
M700CE89 Markkinoinnin erityisalue 1 3                   3
M700CE91 Markkinoinnin erityisalue 2 4                   4
M700CE93 Markkinointiviestinnän perusteet 3                   3
M700CE95 Media-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 4                   4
M700CE97 Neuvottelutaidot 3                   3
M500CE99 Tuotteistaminen 3                   3
M700CF01 Yhteisöllinen Internet ja liiketoiminta 4                   4
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen 3
Y000CF03 Orientation to Student Exchange       3             3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
MV00CF05 Harjoittelu           30         30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
2V00CF07 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 22.1.2021 20:35:23

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020