Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


3L00BE79 Excelin jatkokurssi (3 op)
Esitietovaatimukset q
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa käyttää Excel-ohjelmistoa ja siihen liittyviä sovelluksia organisaation tuottaman tai ulkoisista lähteistä saatavan tiedon jalostamiseen ja esittämiseen. Opiskelija osaa julkaista tiedon ryhmätyöohjelmiston sivustolla.
Sisältö Execlin ulkoiset tietolähteet, PowerQuery, interaktiiviset taulukot, Powerpivot, PowerView, tiedon esittäminen karttapohjalla PowerMap, tiedon muokkaus VBA-toiminnoilla, Sharepoint perustoiminnalisuus.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.05.2019 - 14.06.2019 (3L00BE79-3005 | VAP-LIIKE18, YHT19K)
  • 26.08.2019 - 18.10.2019 (3L00BE79-3007 | LIK17SME)
Tiedot haettu 17.1.2020 12:50:10
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018