Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


4T00BK80 Big data (3 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää Big dataan liittyvät käsitteet ja välineet. Opiskelija ymmärtää, mitä ongelmia suuren datamäärän keräämiseen ja käsittelyyn liittyy. Opiskelija ymmärtää ohjelmistojen ja ohjelmistorajapintojen roolin Big Datan hyödyntämisessä. Opiskelija osaa käyttää tiedon visualisointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Opiskelija ymmärtää Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet.
Sisältö Tietovarannot. Big data. NoSQL. Datan rakenne. Datan louhinta. Käyttömahdollisuudet. Tiedon visualisointi. Hadoob.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.05.2019 - 31.07.2019 (4T00BK80-3004 | YHT19K)
  • 26.08.2019 - 18.10.2019 (4T00BK80-3005 | YHT19S, TIK17KMI)
Tiedot haettu 24.1.2020 08:59:01
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018