Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


AT00CK27 Tanssi ja yhteiskunta (4 op)
Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteisiin soveltuva lähtötaso.
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa tanssin taiteelliset ja pedagogiset mahdollisuudet vaikuttaa moniarvoisen ja suvaitsevan yhteiskunnan muodostumisessa. Opiskelija osaa pohtia tanssin yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja sitä, kuinka lisätä tanssialan tunnettuutta ja työllisyyttä. Opiskelija osaa löytää kanavia kommunikoida tanssin näkökulmasta taiteenlajin viitekehyksen ulkopuolella.
Sisältö Tanssi ja kommunikaatio. Tanssilukutaidon lähtökohdat. Tanssin keskustelu- ja argumentointitaitojen harjoittaminen. Tanssin merkityksien avaaminen ympäröivään yhteisöön. Tanssista kirjoittaminen ja tanssikritiikki.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 09.09.2019 - 03.05.2020 (AT00CK27-3001 | YHT19S)
  • 09.09.2019 - 03.05.2020 (AT00CK27-3003 | YHT20K)
  • 01.01.2020 - 31.07.2020 (AT00CK27-3002 | YHT20K)
Tiedot haettu 14.8.2020 19:29:16
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018