Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


IB00CH36 Serious Games and Business (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet After completing the course the student understands different aspects of serious games business. The student gets familiarised with the concepts serious game and gamification. The student learns what are monetization and funding possibilities for serious games. Student also finds out the distribution channels for serious games. Finally student understands the process to design and implement a serious game.
Sisältö Serious games and gamification. Business model and monetization. Funding. Markets and distribution channels. Game production. Pitching. Introduction to project management.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat ttainments.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit No exam. Evaluation approved/failed is based on returned study assignments.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Online course with Individual study attainments.
No contact teaching. Estimated amount of student work is 135 hours.
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 14.10.2019 - 20.12.2019 (IB00CH36-3001 | YHT19S, BIT16SP, TIK17KMI)
Tiedot haettu 17.2.2020 10:59:05
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018