Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


MA00BT25 Musiikin historia 1 (4 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Pääaineena klassinen instrumentti: Opiskelija osaa tunnistaa länsimaisen musiikin tyylit ja teoslajien keskeiset piirteet sekä kehityslinjat.
Pääaineena pop/jazz-musiikki: Opiskelijalla on pop/jazzpedagogin työssä tarvittava rytmimusiikin yleissivistys. Hän osaa nähdä ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt suhteessa historialliseen ja maantieteelliseen kontekstiin.
Sisältö Pääaineena klassinen instrumentti: Musiikin historian kuvausperusteet, varhainen länsimainen musiikki antiikista romantiikkaan.
Pääaineena pop/jazz-musiikki:Opintojaksossa käydään läpi rytmimusiikin tyylisuuntauksia 1800-luvulta 2000-luvulle. Afrikkalainen trad. musiikki, Euroopan 1800-luvun tanssimusiikki, blues, ragtime, jazzmusiikin varhaiset tyylit dixielandista swingiin. Country & western, brasilialainen musiikki, afrokuubalainen musiikki, Karibia. 50-60 -luvun rock, singer-songwriter -traditio, folk rock ja psykedeelinen rock, r&b:n ja soulin historia 40-luvulta nykypäivään, espanjankielinen Etelä-Amerikka, eurooppalainen kansanmusiikki. Luentoja, kuuntelutehtäviä, musisointitehtäviä, opiskelijoiden alustuksia.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.05.2019 - 04.08.2019 (MA00BT25-3007 | YHT19K, MUS-KAIKKI)
  • 26.08.2019 - 03.05.2020 (MA00BT25-3008 | MPE19SPKL)
  • 26.08.2019 - 03.05.2020 (MA00BT25-3009 | MPE19SPPJ)
  • 02.09.2019 - 03.05.2020 (MA00BT25-3010 | YHT19S)
Tiedot haettu 4.6.2020 17:20:01
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018