Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


O4042HO Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä (3 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä. Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään kirurgista läpivalaisulaitetta (C-kaari).Opiskelija osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työskentelyssään sekä tulkita säteilyriskejä.
Sisältö Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet. Lääkinnällistä säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö ja STUKin määräykset. Kirurgisen läpivalaisulaitteen rakenne, toiminta ja turvallinen käyttö. Poikkeavat tapahtumat. Säteilysuojelun toteuttaminen. Annosseuranta. Laadunvarmistus.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 07.01.2019 - 01.03.2019 (O4042HO-3006 | Vao19K)
  • 01.05.2019 - 16.06.2019 (O4042HO-3007 | YHT19K)
  • 02.09.2019 - 20.10.2019 (O4042HO-3010 | YHT19S)
  • 06.01.2020 - 01.03.2020 (O4042HO-3008 | Vao20K)
  • 01.05.2020 - 30.08.2020 (O4042HO-3009 | YHT20K)
Tiedot haettu 17.2.2020 10:14:49
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018