Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


OT00CF94 Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet 1) Opiskelija osaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet.
2) Opiskelija tietää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osaa soveltaa sitä oman ammattiryhmän toimintaan.
3) Opiskelija ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Sisältö 1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ja lähtökohdat 1 op
2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt 2 op
3) Digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.
Toteutustavat Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.
Oppimateriaalit Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 02.09.2019 - 22.12.2019 (OT00CF94-3002 | YHT19S)
Tiedot haettu 17.2.2020 11:19:29
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018