Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


Y00050F Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.
Sisältö 1. Mitä on sosiaalinen media?
2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöjä ja palveluja on olemassa?
3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä?
4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu?
5. Mitä tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon hyödyntäessään sosiaalista mediaa työyhteisöissä?
6. Miten sosiaalista mediaa käytetään työyhteisöjen työvälineenä?
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Opinnot suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 2 op suoritetaan kesäkuussa ja toinen osa 3 op elokuussa. Opintojaksolla käytetään sosiaalisen median ympäristöjä eikä opintojaksolla ole lähiopetusta.
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 06.05.2019 - 16.08.2019 (Y00050F-3014 | YHT19K)
  • 06.05.2019 - 16.08.2019 (Y00050F-3016 | YHT19K)
  • 02.09.2019 - 31.07.2020 (Y00050F-3019 | YHT20K, YHT19S)
  • 16.09.2019 - 31.07.2020 (Y00050F-3021 | YHT19S, YHT20K)
  • 01.08.2020 - 31.07.2021 (Y00050F-3023 | YHT20S, YHT21K)
  • 01.09.2020 - 31.07.2021 (Y00050F-3022 | YHT20S, YHT21K)
Tiedot haettu 16.7.2020 18:51:07
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018