Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


YY00CI09 Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen. Opiskelija voi valita moduuleja itsenäisesti tilannearvionsa mukaisesti tai hänelle voidaan suositella tiettyjen moduulien valitsemista valintakokeen tai lähtötasotestin perusteella. Näin opiskelija voi räätälöidä moduuleista tarvitsemansa kokonaisuuden, joka tarkoituksenmukaisimmin tukee hänen mahdollisuuksiaan pärjätä varsinaisissa teoriaopinnoissa.
Sisältö Kurssi jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.); 2. Intervallit (1-8) laatuineen; 3. Kolmisoinnut (käännöksineen); 4. Nelisoinnut (käännöksineen); 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet; peruskadenssit; K(6/4); V- ja VII-asteen välidominantti)

Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot); 2. Intervallit (1-10) ja asteikot; 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut; 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit; Modaaliset muunnesoinnut; Napolin seksti; Modulaatiot); 5. Hajasävelet.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Kurssi suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäiseen tahtiin. Kurssisuorituksena ovat hyväksytysti suoritetut kurssitehtävät.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit Ei käytössä
Arviointikehikot Arviointikehikko/Assessment Framework
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko/Assessment Framework

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 02.09.2019 - 20.10.2019 (YY00CI09-3003 | YHT19S, MUS-KAIKKI)
  • 02.09.2019 - 20.10.2019 (YY00CI09-3004 | YHT19S, MUS-KAIKKI)
Tiedot haettu 14.8.2020 19:19:23
Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 17.4.2018