Opiskelu Oamkissa »

Opintojen suunnittelu

 • Opintojaksoille ilmoittautuminen

  Opiskelijamme ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille Pepissä. Huomaathan, että myös harjoittelu ja opinnäytetyö ovat omia opintojaksojaan, joten myös niille tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska ilman sitä opintojakson suorittaminen ei ole mahdollista.

  Pepin henkilökohtaisen opintotosuunnitelman (HOPS) -palvelussa opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa sekä seuraa opintojensa etenemistä. Opintojaksototeutuksille ilmoittautuminen tapahtuu myös HOPSin kautta.

  Opintojaksototeutusten ilmoittautumisajat näet lukujärjestyksistä opintojaksototeutusta klikkaamalla. Kun ilmoittautuminen opintojaksototeutukselle avautuu, niin siitä tulee HOPSiin ilmoitus, mikäli opintojakso on opiskelijan HOPSissa. Voit myös hakea lisää toteutuksia, joissa ilmoittautumisaika on käynnissä klikkaamalla + Hae opintoja -painiketta.

  Ilmoittautumisohje löytyy opiskelijan Peppi-ohjeesta. Tarkemmista ilmoittautumiskäytänteistä tiedotetaan osastoittain erikseen Oivassa.

 • HOPS

  HOPS on sinun suunnitelmasi siitä, miten suoritat ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintovastaava hyväksyy opintoja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi tutkinnon osaamisvaatimusten, laajuuden ja koulutusosaston resurssien rajoissa.

  Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijana voit suorittaa tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa. Niistä peritään ammattikorkeakoulun päätöksen mukainen maksu. Saat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijatunnuksen ja suoritetuista opinnoista erillisen avoimen ammattikorkeakoulun todistuksen. (Rehtorin päätös 13.10.2016 § 18.)

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadit HOPS -työkalulla.

  Työkalun avulla voit suunnitella opintojesi kulkua, tutkinnon suorittamista ja esittää hyväksilukemista sekä seurata opintojesi edistymistä. Tutkinto-ohjelmasi opintosuunnitelma määrittää opintojesi kehyksen. Tutkintotavoitteiden puitteissa voit suorittaa näköisesi tutkinnon ja valita sinua kiinnostavia ja asiantuntijuutesi kehittymistä tukevia opintojaksoja esimerkiksi Oamkin vapaasti valittavista opinnoista.

  Jaa opiskeluaikasi osatavoitteisiin. Kirjaa HOPSiin, mitä opiskelet kunkin lukuvuoden aikana. Vaikka opiskelu onkin päätehtäväsi, ota suunnitelmassasi huomioon myös muut elämääsi kuuluvat asiat.

  Seuraa opintojesi edistymistä säännöllisesti. Voit päivittää HOPSia opintojesi edetessä ja urasuunnitelmasi täsmentyessä. Esimerkiksi vaihto-opiskeluvuosi tai henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa suunnitelmasi muotoutumiseen.

  Oman HOPSisi laadintaan saat ohjausta opettajatuutorilta, tukintovastaavalta ja kampusopoilta.

 • Hyväksilukeminen

Videot

Sivusta vastaa: Eija Kempas  |  Päivitetty viimeksi: 21.8.2018