Liiketoimintastrategia

Liiketoimintastrategia on osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Sen tehtävä on osoittaa suunta liiketoiminnalle. Hyvä liiketoimintastrategia tähtää kilpailuedun saavuttamiseen. Siihen, että yritys erottuu samalla markkina-alueella toimivista kilpailijoistaan. Liiketoimintastrategialla ei ole mitään erityistä muotoa. Ks. liiketoimintasuunnitelma.

Käsitekarttaan