THESIS-KILPAILU

Thesis oli ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu, jonka tavoitteena oli kehittää opinnäytetöiden laatua sekä vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa. Laadun kehittämisen viitekehyksenä olivat valtakunnallisen Opinnäyte­töiden kehittämishankkeen suositukset ja muut tuotokset. Kilpailun tavoitteena oli myös lisätä ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen tunnettuutta ja tuoda esille niiden erityispiirteitä, muun muassa työelämäläheisyyttä.

Thesis-kilpailu päättyi juhlavuoteen 2012.