KILPAILU

Thesis-kilpailu toteutui vuosina 1992–2012. Mukana olivat kaikki ammattikorkeakoulut ja kaikki koulutusalat:

 • humanistinen ja kasvatusala
 • kulttuuriala
 • luonnontieteiden ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • tekniikan ja liikenteen ala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Sekä ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden oli mahdollista osallistua kilpailuun.

Arviointikriteerit

Kilpailussa käytettyjä arviointikriteereitä voi hyödyntää esim. ammattikorkeakoulun omissa kilpailuissa tai yleensä opinnäytetöiden arvioinnissa.

 1. Yhteys alan ammattikäytäntöihin
  • alakohtaiset kehitystrendit (aiheen ajankohtaisuus)
  • toimintaympäristö ja -kulttuuri (merkitys ammattikäytännön kehittämiseksi)
  • yksilöity kehittämistarve tai tutkimustehtävä
  • työn sovellettavuus ja hyödynnettävyys
 2. Työssä käytetyt menetelmät ja saadut tulokset (tutkimustulos, tuote tai toiminta)
  • tarkoituksenmukaisuus
  • luotettavuus
  • havainnollisuus
  • innovatiivisuus
 3. Raportointi
  • kokonaisrakenteen toimivuus (rajaus, painotus, loogisuus; yhteensopivuus tuotoksen kanssa)
  • viestivyys kohderyhmälle (asiantuntijaviestintä, tekstin sujuvuus, visualisointi)
  • omaäänisyys
  • kriittisyys ja analyyttisyys
  • toimijoiden ammatillisen osaamisen kehittyminen