Opinnäytetyön tiedot

NimiLaiteohjauskirjaston säieturvallisuus. Moniajoa tukevan laiteohjauskirjaston toteutus UFG:lle
Tekijä(t)Terho Tuomas
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluLahden ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Welin Matti
Kilpailuvuosi2011, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö käsittelee laiteohjauskirjaston suunnittelua ja käytännön toteutusta. Työssä käydään läpi eteen tulleita ongelmia ja niiden ratkaisuja, ympäristön asettamia vaatimuksia sekä toteuttamiseen käytettyjä tekniikoita. Työssä vastataan kysymykseen, mitä haasteita moniajo tuo kirjaston suunnitteluun. Lisäksi tarkastellaan, kuinka oliopohjaisella rakenteellisella ratkaisulla ja Windows-käyttöjärjestelmän suojausmenetelmillä voidaan toteuttaa säieturvallinen laiteohjauskirjasto. Laiteohjauskirjastoa käytetään osana Unigraf oy:n UFG-04- ja UFG-06-tuoteperheiden kuvankaappauslaitteiden ohjelmistoa ja sovelluskehitysalustaa. Kirjastolla voidaan lukea laitteelta signaalin analysointitietoa, ohjata laitetta ja kaapata kuvaa, ääntä sekä tapahtumalokia. Laiteohjauskirjastolla voidaan ohjata useita erilaisia laitteita yksikorttisista monikorttisiin ja erilaisilla videostandardeilla varustettuihin. Kirjaston ohjelmointirajapinta piilottaa laitteiden monimutkaisuuden ja -muotoisuuden käyttäjältä ja yhtenäistää laitteiden ohjauksen tarkasti rajatun funktiorajapinnan avulla. Kehitystyön pääpaino oli oliopohjaisen ohjausjärjestelmän ja sen eri tasoilla tapahtuvan resurssien suojauksen toteuttamisessa. Laiteohjauskirjastoon toteutettiin yleiskäyttöinen kehysrakenne, joka soveltuu erilaisten laitteiden ohjaukseen ja sisältää suurimman osan laiteohjauksessa tarvittavasta resurssien suojauksesta. Toteutettu laiteohjauskirjasto koostuu kehysrakenteesta, laitekohtaisista erityispiirteisistä luokista ja ohjelmointirajapinnasta. Rakenne on joustava ja sallii monenlaisten laitteiden liittämisen osaksi kirjastoa. Se helpottaa ja nopeuttaa tulevien tuotteiden kehitystyötä. Laiteohjauskirjaston toteutuksessa päästiin haluttuihin tavoitteisiin ja kaikki asetetut vaatimukset täytettiin. Työssä toteutettu kirjasto on käytössä Unigrafin omissa ohjelmistotuotteissa ja on saanut kiitosta myös asiakkailta. Kirjastoa kehitetään jatkuvasti.

Opinnäytetyön internetosoite

publications.theseus.fi/xmlui/handle/10024/36148

Avainsanat

C++, mutex, moniajo, resurssien suojaus, API, kuvankaappaus

Sivumäärä

68