Opinnäytetyön tiedot

NimiTuotannonohjauksen kehittäminen PK-konepajayrityksessä
Tekijä(t)Hyttinen Marko
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluPohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Huovinen Arto
Kilpailuvuosi2011, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yksinkertainen tuotannonohjausjärjestelmä Joensuun CNC-Machining Oy:n päivittäiseen käyttöön. Järjestelmän tarkoitus on tehostaa yrityksen toimintaa. Järjestelmä toteutettiin Microsoftin Excel 2007 -taulukkolaskentaohjelmalla ja Visual Basic -ohjelmointikielellä. Järjestelmä muodostuu neljästä Excel-työkirjasta, käyttäjäkohtaisesta käyttöliittymästä sekä Excel-funktioista ja makroista. Järjestelmä todettiin toimivaksi ja se on tehostanut yrityksen tuotannon- ja toiminnanohjausta. Tämän opinnäytetyön avulla luotiin järjestelmälle toimiva perusrunko, jonka päivittämistä toimeksiantaja jatkaa. Opinnäytetyö käsittelee tuotannonohjausta ja siihen liittyviä tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Opinnäytetyö muodostuu teoriaosuudesta, käytännön kehittämisosuudesta sekä tuotannon parannusehdotuksista. Teoriaosuus antaa oleelliset tiedot tuotannon perusteista sekä tietokonepohjaisista ohjausjärjestelmistä. Kehittämisosuudessa käydään läpi, mitä vaihtoehtoja suunniteltavalle järjestelmälle on, mitä suunniteltava järjestelmä sisältää ja miten se on toteutettu. Tuotannon parannusehdotukset sisältävät ehdotukset konepajatoiminnan parantamiseen, kuten esimerkiksi varastointeihin.

Avainsanat

Tuotannonohjaus, toiminnanohjaus, tietojärjestelmät

Sivumäärä

59