Opinnäytetyön tiedot

NimiTelepresence robot
Tekijä(t)Klemets Jonatan ja Siffrén Sebastian
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluYrkeshögskolan Novia
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Waller Jonas
Kilpailuvuosi2011, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Innan webbkonferenser var möjliga var det svårt att ha möten utan att någon av parterna måste resa. Eftersom resor är dyra och tar tid jobbar man hela tiden med att förbättra möjligheterna till webbkonferenser. Den senaste tekniken inom webbkonferenser är telepresence roboten. Telepresence roboten ger användaren möjlighet att vara närvarande fast han befinner sig på en avlägsen plats genom att kommunicera genom den. Användaren kan även förflytta sig med hjälp av roboten på fjärrplatsen. Målet med detta examensarbete var att på Yrkeshögskolan Novias begäran utveckla en prototyp av en telepresence robot. Roboten ska kunna styras varifrån som helst i världen och ge användaren goda kommunikationsmöjligheter. För att uppnå målet gjordes en del forskningar inom ämnet för att kunna göra de lämpligaste komponentvalen för just detta ändamål. Detta examensarbete resulterade i en fungerande prototyp av en telepresence robot.

Opinnäytetyön internetosoite

https://publications.theseus.fi/handle/10024/37816

Avainsanat

telepresence robot, webbkonferens, LabVIEW

Sivumäärä

71