Opinnäytetyön tiedot

NimiPsalmeista koruiksi – Koruja elämän eri vaiheisiin pohjautuen Raamatun psalmeihin
Tekijä(t)Ahlsten Silja
Tutkintonimikemuotoilija (AMK)
AmmattikorkeakouluSavonia-ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)kulttuuriala
Ohjaaja(t)Kares Antti ja Kesola Juhani
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Kuva: Silja Ahlsten, 2007 Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella riipuksia elämän eri vaiheissa oleville naispuolisille henkilöille. Suunnittelun lähtökohtina olivat kristinusko ja Raamatun psalmit. Työn tekijällä oli tavoitteena laajentaa kristillisaiheisten tuotteiden valikoimaa ja tuoda tunnetuksi Raamattua korujen kautta. Työn tekijä oli huomioinut keskusteluissa ihmisten kanssa, että kristillisaiheisille koruille olisi kysyntää. Työssä haluttiin suunnitella koruja, jotka sopivat nimenomaan lahjatuotteiksi. Psalmien avulla koruihin syntyi tarina ja näin korut saivat lisäarvoa ja merkityksiä. Kohderyhmät on jaoteltu sen perusteella, miten useimmat seurakunnat jaottelevat ihmisten uskonnollisen kehityksen. Kohderyhmiä on kolme: 7-14-vuotiaat tytöt, 15-29-vuotiaat nuoret naiset sekä yli 30-vuotiaat naiset. Psalmin jakeet valittiin kohderyhmien ja psalmien sisällön ja sanoman mukaan. Näin syntyi kolme pääaihetta eli Varjelus, Johdatus ja Elämän lähde. Opinnäytetyö jakautuu johdanto-osioon, työssä käytettyjen käsitteiden ja teorian esittelyyn, tutkimus-, suunnittelu- ja valmistusosioihin kohderyhmien mukaan sekä pakkaussuunnitteluun ja päätäntään. Jokaisen kohdetyhmän kohdalla käsitellään tutkimus-, suunnittelu- ja valmistusosiot erikseen selkeyden vuoksi. Työn painopiste on tutkimus- ja suunnitteluosioissa. Työssä on otettu mukaan kohderyhmien ja lahjanantajien mielipiteet, tarpeet ja tulkinnat haastatteluiden avulla. Psalmien pohjalta ideoitiin malleja riipuksista, joista kaksi parasta esiteltiin vesivärimaalauksina kohderyhmään kuuluville. Suosituimmasta mallista tehtiin haastatteluja myös lahjanantajan näkökulmasta. Keskeisiä asioita työssä oli selvittää, kuinka kohderyhmä ja lahjanantaja kokevat mallit, minkälaisia mielikuvia ja tulkintoja ne herättävät ja syntyykö ristiriitoja näiden kahden ryhmän välillä. Raamatun psalmeja ja haastateltavien tulkintoja malleista tulkittiin semantiikan termejä apuna käyttäen. Suosituimmista malleista valmistettiin prototyypit. Mallien kohdalla on pohdittu myös tuotteiden teollista valmistettavuutta. Valmistusteknisiä asioita joudutaan miettimään, kun halutaan minimoida valmistuskustannuksia ja saada valmistus tehokkaammaksi. Työn tuloksena saatiin paljon hyödyllistä lisätietoa aiheesta, jonka pohjalta syntyi kolme kappaletta riipuksia. Työn lopussa on ideoitu pakkausratkaisuja. Tuotteisiin liittyy vahvasti tarina eli Raamatun psalmit, joten pakkauksessa on huomioitu sen liittäminen tuotteeseen. Riipuksille valittiin pakkaukset, joihin liitettiin psalmien jakeet raamatunlukumerkkien muodossa. Materiaalit, käsintehty viimeistely ja pakkaus antoivat tuotteille laadukkaan ilmeen. Työn tekijä koki ammattitaitonsa suunnittelijana kasvaneen tämän opinnäytetyön kautta. Myös työelämää varten hän sai paljon uutta kokemusta ja varmuutta.

Avainsanat

korut, riipukset, emalointi, kristinusko, kristillisyys, Raamattu, psalmit

Sivumäärä

90 s