Opinnäytetyön tiedot

NimiILOMIELI ekodesign - Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaaleista
Tekijä(t)Perälä Jonna ja Pylvänäinen Jenni
Tutkintonimikeartenomi (AMK)
AmmattikorkeakouluMikkelin ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)kulttuuriala
Ohjaaja(t)Kivimäki Satu ja Kauppi Ilona
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Opinnäytetyömme käsittelee luomamme Ilomieli ekodesign -tuotemerkin syntyä. Suunnittelimme ja valmistimme vaate- ja asustemalliston kierrätysmateriaaleista ja myimme tuotteitamme Savonlinnan torilla heinäkuun 2006 ajan. Tärkeimpänä lähtökohtana tuotemerkkimme kehittelyssä oli ympäristömyötäisyys ja kestävän kehityksen periaatteet, joiden huomioiminen kulkee punaisena lankana läpi koko työmme. Projektin avulla pyrimme hankimaan tuotemerkillemme tunnettavuutta, testaamaan mallistoamme niin toimivuuden kuin myynninkin kannalta sekä kartoittamaan liikeideamme kannattavuutta. Lähdimme liikkeelle G.B. Harrisonin (1982) teknologisen suunnitteluprosessin mallin avulla. Siinä suunnittelun vaiheita on täydennetty lisäämällä niihin inhimillisten näkökulmien lisäksi ulkopuolelta tulevat resurssit ja rajoitteet. Sovelsimme mallia paremmin omaan käyttöömme sopivaksi kuvataksemme sillä pelkän suunnittelun sijaan koko prosessimme kulkua. Ennen mallien suunnittelua käymme läpi tuotemerkin kehittelyä ja mallistollemme asettamme vaatimuksia. Aloitimme suunnittelun määrittelemällä kohderyhmämme elämäntavat ja –arvot ja tuotteidemme erityispiirteet. Varsinainen suunnittelutyö eteni ideoinnin, luonnostelun ja mallien karsinnan kautta valmiiksi työpiirroksiksi. Materiaalien hankinta oli valmistusprosessin ensimmäinen vaihe, jota seurasi niiden huolto ja värjäys. Vielä ennen suuritöisintä ompeluvaihetta kaavoitimme mallit ja leikkasimme tuotteet. Valmiista tuotteista kokosimme hinnastokansion esittelykuvineen ja vielä ennen myyntiä selvitimme tuotteidemme markkinointia. Myynti onnistui yli odotustemme ja työskentely torilla oli mielekästä. Saamamme asiakaspalaute oli pääsääntöisesti positiivista ja kaiken kaikkiaan onnistunut projekti rohkaisi meitä jatkamaan toimintaa tuotemerkkimme parissa. Mallistomme vastasi asettamiamme vaatimuksia, mutta saimme myös projektin avulla uutta tietoa tuotteidemme kehittämistä varten. Kokonaisuudessaan opinnäytteemme toimi siis hyvänä pohjana liikeideamme kannattavuuden kartoittamiselle. Asiasanat

Avainsanat

Teknologisen suunnitteluprosessin malli, ympäristömyötäisyys, tuotemerkki, vaatetussuunnittelu

Sivumäärä

87