Opinnäytetyön tiedot

NimiErikoispeltokasvit camelina, hamppu, rypsi, kumina, speltti ja tattari . Viljelyoppaan tuottaminen verkkoon
Tekijä(t)Klemola Salla ja Nevalainen Heidi
Tutkintonimikeagrologi (AMK)
AmmattikorkeakouluSavonia-ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)luonnonvara- ja ympäristöala
Ohjaaja(t)Ripatti Sinikka ja Suhonen Pirjo
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

EU:n tuomat tukimuutokset, tavanomaisten viljelykasvien markkinahintojen lasku ja viljelyä uhkaava yksipuolisuus pakottavat viljelijöitä miettimään vaihtoehtoja tuotannolleen. Erikoispeltokasvit voivat tuoda ratkaisuja näihin ongelmiin ja luoda uusia mahdollisuuksia suomalaisille viljelijöille. Työn tarkoituksena oli luoda viljelyopas elintarvikkeeksi soveltuvista erikoispeltokasveista. Työssä käsitellään camelinaa (Camelina sativa (L.) Crantz), hamppua (Cannabis sativa L), rypsiä (Brassica rapa), kuminaa (Carum carvi), spelttiä (Triticum spelta L) ja tattaria (Fagopyrum esculentum). Pääpaino on näiden kasvien viljelytekniikassa. Työstä löytyy kasvilajikuvauksen lisäksi myös muuta perustietoa jokaisesta kasvista sekä runsaasti käytännön viljelykokemuksia, jotka esitellään yksityiskohtaisesti havaintoesimerkkeinä. Opas on tarkoitettu erikoispeltokasveista kiinnostuneille viljelijöille ja muille asiasta lisää tietoa haluaville. Tutkimustulosten perusteella koottu viljelyopas on julkaistu Marja- ja kasvisfutuurihankkeen verkkosivuilla osoitteessa: http://mansikka.netsor.fi/materiaali/erikoispeltokasvit-viljelytekniikka.pdf

Avainsanat

Erikoispeltokasvit, viljelytekniikka, verkkojulkaisu, camelina, hamppu, rypsi, kumina, speltti, tattari

Sivumäärä

45 + 143 ja CD