Opinnäytetyön tiedot

NimiLiiketoimintasuunnitelma: Muotoilutoimisto Exentria Design - Business plan: Exentria Design
Tekijä(t)Rinta-Loppi Antti
Tutkintonimiketradenomi
AmmattikorkeakouluSeinäjoen ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Ohjaaja(t)Turunen Tero
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Työn tarkoituksena oli luoda liiketoimintasuunnitelma muotoilutoimisto Exentria Designille. Päätavoitteena oli saada aikaan toteuttamiskelpoinen ja realistinen suunnitelma muotoiluyrityksen käynnistämisestä. Toinen työn päämäärä oli luoda kunnolla jaoteltu palveluvalikoima hinnoittelun selkiyttämiseksi. Mahdolliset asiakkaat kiinnostuvat helpommin yrityksestä, jonka palvelut ja hinnoittelu ovat selkeitä. Tutkimusten mukaan juuri nämä ovat asioita, jotka muotoilualalla loistavat poissaolollaan. Markkinointi on myös muotoilualalla olematonta, eikä yrityksillä juuri ole kohderyhmiä. Tämän työn puitteissa näihin asioihin haluttiin tuoda muutosta. Valittujen asiakassegmenttien tarpeiden ja toimintaympäristön mahdollisuuksien perusteella luotiin liikeidea korkean luokan teollisen muotoilun toimisto Exentria Designista. Lukuisten tutkimusten kautta muotoilualaan perehtymällä ja perustajan oman alan tuntemusta hyväksi käyttäen mietittiin ideologia, joka toimi pohjana yrityksen suunnittelulle. Tähän visioon perustuen luotiin yritykselle kokonaisvaltainen liiketoimintasuunnitelma, joka ottaa huomioon tutkimuksissa painotetut asiat. Exentria Designin liiketoimintasuunnitelma onnistui tavoitteissaan yrityksen toiminnan aloittamisen edellytysten realistisessa kuvaamisessa ja se on kokonaisuudessaan toteuttamiskelpoinen. Toinen tiivistelmä: The aim of this present thesis was to create a business plan for an industrial design company Exentria Design. The main focus was on creating an applicable and a realistic plan to start a company in the design industry. The secondary focus for this work was on creating a logically diversified list of services in order to make the overall services and pricing easier to adopt for the customer. The potential customers will become more interested in the company whose services and pricing are easy to understand. According to various studies these are the main points to be developed throughout the design industry. Marketing is also a rarely used means in the field of design and the companies seldom have real focus groups. This is also something that was emphasized on when working through the plan. The business plan was created through examining the needs of the selected customer segments and the possibilities of the business environment. By studying the design industry and through the knowledge of the founder himself an ideology which serves as the basis for the plan was developed. The business plan of Exentria Design succeeded in its goals of depicting a realistic way of starting a business in the design industry. The plan is throughout executable.

Avainsanat

liiketoimintasuunnitelmat, muotoilu, muotoiluala, business plan, design

Sivumäärä

suomenkielinen versio 109 , englanninkielinen 104 (= kaksi työtä, kaksoistutkintoa varten tehty)