Opinnäytetyön tiedot

NimiYMPÄRISTÖOPAS JYVÄSKYLÄN VIRASTOTYÖNTEKIJÖILLE
Tekijä(t)Päkkilä Hanna ja Rajamäki Sini
Tutkintonimikerestonomi (AMK)
AmmattikorkeakouluJyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Ohjaaja(t)Asunta Jorma ja Hintikka-Mäkinen Kirsti
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Työn tarkoituksena oli perehtyä toimistokiinteistöjen ympäristövaikutuksiin ja tehdä sen pohjalta ympäristöopas virastotyöntekijöille. Tarkoituksena oli myös oppia painotuotteen julkaisuprosessi. Toimeksiantajina ja oppaan tilaajina olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän työvoimatoimisto, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen ympäristökeskus ja Sisä-Suomen verovirasto. Tavoitteena oli tehdä ympäristöopas, josta työntekijät löytävät perusteltuja ja käytännön läheisiä ohjeita ympäristön huomioon ottavaan toimintaan päivittäisessä työskentelyssä. Ennen ympäristöoppaan laatimista tutustuttiin oppaan aihealueiden teoriatietoon. Oppaaseen koottiin asioita eri tietolähteistä. Oppaan teossa käytettiin apuna myös eri aihealueiden asiantuntijoita. Ympäristöoppaan graafisen suunnittelun toteutti taittaja Mirja Nuutinen, ja opas painettiin Kirjapaino Kari Ky:ssä. Tuotoksena valmistui 20-sivuinen ympäristöopas, jota painettiin 2 600 kappaletta. Opas tarjoaa ratkaisuja jatkuvasti kasvavaan toimistojen ympäristökuormituksen vähentämiseen. Oppaaseen tehtiin myös perehdytyssuunnitelma ja -materiaali. Ympäristöopas toimii virastojen omien ympäristöohjelmien tukena. Ympäristöoppaan sanoman perillemenon varmistamiseksi on tärkeää järjestää perehdytystilaisuus, joka varmistaa, että oppaan sisältö tulee käytyä yhdessä perusteellisesti läpi. Oppaan vaikutusta työntekijöiden toimintatapoihin tulisi seurata perehdytystilaisuuden jälkeen.

Avainsanat

ympäristö, toimisto, toimistokiinteistö, ekotehokkuus, ympäristövaikutus

Sivumäärä

90