Opinnäytetyön tiedot

NimiMANSIKAN MERISTEEMIEN KRYOSÄILYTYS PISARA-VITRIFIKAATIOMENETELMÄLLÄ
Tekijä(t)Flyktman Anu
Tutkintonimikelaboratorioanalyytikko (AMK)
AmmattikorkeakouluJyväskylän ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Värtö-Niemi Merja, lehtori
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Kasvintuotannon tutkimuksen Laukaan tutkimusaseman käyttöön puutarhamansikan (Fragaria x ananassa) eri lajikkeille sopiva kryosäilytysmenetelmä käyttäen pisara- vitrifikaatiota. Menetelmän kehittäminen oli osa MTT:n hanketta "Kylmäsäilytystekniikan soveltaminen kasvullisesti lisättävien kasvien geenivarojen pitkäaikaissäilytyksessä" ja Suomen maa- ja metsätalouden kansallista geenivaraohjelmaa. Tutkimus suoritettiin MTT:n Laukaan toimipaikassa. Tutkimukseen liittyviin kokeisiin käytettiin mansikan mikroviljelmistä poimittuja silmuja. Kaikkiaan 149 erilaisella koe-erällä pyrittiin selvittämään viiden eri mansikkalajikkeen osalta optimaaliset muuttujat pisara-vitrifikaatiomenetelmässä. Muuttujista tärkeimmät olivat vitrifikaatioliuosten käsittelyajat sekä regeneraatioalustat. Pisara-vitrifikaatiomenetelmän periaatteen ovat kehittäneet Shäfer- Menuhr, Müller ja Mix-Wagner (1996), mutta sitä ei ollut aikaisemmin kokeiltu mansikalle. Tutkimuksella todistettiin mansikan kryosäilytyksen olevan mahdollista pisara-vitrifikaatiomenetelmällä. Sillä saavutettiin myös käyttöön soveltuva menetelmä Polka-lajikkeelle. Myös muiden lajikkeiden osalta tutkimuksella saavutettiin sopivien menetelmien perusteet, mutta lopullisia toimintaohjeita varten ne tarvitsevat vielä tarkennusta.

Avainsanat

Vitrifikaatio, kryosäilytys, kylmäsäilytys, mansikka, nestetyppi

Sivumäärä

60