Opinnäytetyön tiedot

NimiErikoissairaanhoidon asiakashallinnan tehostaminen. Tekstiviestien käyttö erikoissairaanhoidon jononhallinnan työkaluna.
Tekijä(t)Aronen Matti
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluLahden ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Welin Matti, yliopettaja
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakkuudenhallinnan tehostamista tekstiviestipalvelun avulla. Sairaaloiden toimenpideaikoja muutetaan ja perutaan suhteettoman paljon. Tavoitteena on säästää työntekijöiden aikaa ja siten tehostaa yhteiskunnan varojen käyttöä nostamalla sairaalan käyttöastetta. Työ alkaa sairaalan ajanvarausprosessin selvittämisellä. Kun se tunnetaan hyvin, voidaan myös pyrkiä sen tehostamiseen. Prosessi käydään läpi Päijät-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgian yksikön jonhoitajan kanssa ja sen eteneminen dokumentoidaan. Työn teoriaosa keskittyy tutkimaan erilaisia keinoja lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ohjelmallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on saada riittävät tiedot sopivimman keinon valintaan. Tekstiviestiliikenne on mahdollista toteuttaa kahdella tavalla: joko käyttämällä GSM-laitetta tai kytkettyä tekstiviestikeskukseen niiden tarjomien rajapintojen kautta. Tekstiviestin välityksen lisäksi on pohdittu, miten voidaan asettaa useita palveluita saman puhelinnumeron taakse: miten voidaan tunnistaa, mitkä viestit kuuluvat millekin palvelulle. Tutkimusosion jälkeen on kuvattu palvelun toteutus. Paalvelu on kuvattu rakenteellisesti sekä toiminnallisesti UML-kaavioiden avulla. Työn tuloksena luodaan tekstiviestipalvelu, joka onnistuu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Jononhoitajan aikaa säästyy, kun asiakkaiden kanssa kommunikointiin kulutetaan vähemmän aikaa.

Avainsanat

Tekstiviestipalvelu, tekstiviestirajapinnat, asiakkuudenhallinta, jonotuspalvelu

Sivumäärä

39