Opinnäytetyön tiedot

NimiViivakoodien käyttöönoton kartoitus ja toteutus lääketieteen tekniikan yrityksessä
Tekijä(t)Vesa Jaana
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluOulun seudun ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Jauhiainen Jukka
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kartoittaa Innokas Medical Oy:n varasto ja tuotanto, ja tämän pohjalta suunnitella ja toteuttaa viivakoodilaitteiston hankinta ja käyttöönotto. Innokas Medical Oy:n varastoa ja tuotantoa oli jo ennen opinnäytetyötä alustavasti kartoitettu, ja oli määritelty tarve viivakoodilaitteistolle seurantaprosessia tehostamaan. Tutkimus aloitettiin kartoittamalla yrityksen tuotanto ja varasto sekä tutustumalla eri mahdollisuuksiin viivakoodijärjestelmän toteuttamiseksi ja yrityksen eri prosesseihin. Tutkimuksessa kartoitettiin myös integraatiorajapinnat toiminnanohjausjärjestelmään ja työajanseurantaan sekä erilaiset viivakoodilaitteistot ja viivakoodin mahdollinen käyttöönotto tuotannon eri prosesseissa. Tutkimukseen kuului myös kartoittaa viivakoodilaitteiston yritykselle tuomat kulut ja arvioida järjestelmän takaisinmaksuaika. Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen kuului tarvittavien viivakoodilaitteiden hankinta ja testaus sekä käyttöönotto. Opinnäytetyön tuloksena viivakoodit otettiin käyttöön. Ne toivat mukanaan muutoksia yrityksen käytännön prosesseihin. Viivakoodit tulivat osaksi tavaran vastaanottoa, inventaariota ja varastosaldojen selaamista. Jatkossa viivakoodit helpottavat myös keräilyä ja työajanseurantajärjestelmään kirjautumista. Innokas Medical Oy:n Kempeleen tehdas toimi pilottina viivakoodijärjestelmälle, ja jatkossa viivakoodit otetaan käyttöön myös yrityksen muissa toimipisteissä.

Avainsanat

Viivakoodit, materiaalinhallinta, toiminnanohjaus, prosessien kehittäminen

Sivumäärä

48 + 4