Opinnäytetyön tiedot

NimiKALANTERIOLOSUHTEIDEN OPTIMOINTI
Tekijä(t)Myllymäki Matti
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluSatakunnan ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Hannelius Timo (SAMK), Saarinen Janne (UPM-Kymmene Oyj) ja Nygren-Konttinen Anita (UPM-Kymmene Oyj)
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää optimiajo-olosuhteet Rauman tehtaan PK 2:n kolmelle superkalanterille valmistettaessa laadukasta SCA-syväpainopaperia. Lisäksi työssä oli tarkoituksena selvittää PK 2:n mahdollista laatupotentiaalia, jolla tarkoitetaan paperin painettavuusominaisuuksien optimoimista niin, että optiset ominaisuudet kuitenkin säilytetään. Myös Controsteam-höyrylaatikoiden mahdollinen hyödyllisyys tuli selvittää. Kirjallisuusosassa perehdyttiin tärkeimpiin superkalanterointiin liittyviin tekijöihin sekä SC-paperin laadullisiin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin valmiin tuotteen eli paperin kannalta. Superkalanteroinnin vaikutus SC-paperiin riippuu mekaanisen kuorman määrästä ja paperin muokkautumiskyvystä kuormituksen alaisena. Paperin painettavuutta parannettaessa kalanteroimalla huononnetaan samalla paperin optisia ominaisuuksia. Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli selvittää optimiajoparametrit PK 2:n superkalanterille. Kokeissa seurattiin PK 2 normaalin tuotannon yhteydessä järjestetyillä koeajoilla paperin laatuominaisuuksien muutoksia tehtäessä kalanteriolosuhteisiin vaihdoksia. Kyseisistä kokeista saadut tulokset olivat pääasiassa kirjallisuuden mukaisia muutoksia. Kokeissa ei varsinaisesti löydetty laatupotentiaalia, mutta painettavuusominaisuuksien parantamiseen löydettiin optimiolosuhteet. Erityisesti syväpainopaperille tärkeän öljynabsorptioeron pienentämiseen löytyi vastauksia. Paperin yläpuolta höyryttävä Controsteam-höyrylaatikko todettiin hyödylliseksi ja sille löydettiin toimivat ajotavat. Alemmalla Controlla ei todettu olevan paperin ominaisuuksia parantavia vaikutuksia.

Avainsanat

superkalanterointi, kalanterointimekanismit, SC-paperi, syväpaino

Sivumäärä

83 + 36