Opinnäytetyön tiedot

NimiKullervo Kettu käy Iloisen hampaan hammashoitolassa. Projektityönä laadittu satukirja lapsen ensimmäisestä hammashoitolakäynnistä
Tekijä(t)Hanhela Anna-Leena
Tutkintonimikesuuhygienisti (AMK)
AmmattikorkeakouluOulun seudun ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ohjaaja(t)Korteniemi Anne
Kilpailuvuosi2008, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

Projektiluonteisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa laadukas satukirja 3-4-vuotiaille lapsille ensimmäisestä hammashoitolakäynnistä suuhygienistin vastaanotolla. Satukirja on tarkoitettu lapsille ja heidän vanhemmilleen tueksi valmisteltaessa lasta ensimmäiseen käyntiin hammashoitolassa. Suun terveydenhuollon tavoitteena on suusairauksien ehkäisy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä riskitekijöiden tunnistaminen ja ongelmien ratkaisu. Neuvolaikäisillä korostetaan suun sairauksia aiheuttavien bakteeritartuntojen ehkäisemistä vanhemmalta lapselle mahdollisimman myöhäiseen ikään ja päivittäisten suunhoitotottumusten luomista. Suuhygienistin tehtävänä on huolehtia lapsen suun terveyden määräaikaisesta seurannasta ja lähettää hoidon tarpeessa olevat lapset hammaslääkärille. Kullervo Kettu käy Iloisen Hampaan hammashoitolassa –satukirjan asiasisältö pohjautuu uusimpiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Satukirja sisältää sadun muodossa tietoa lapsen ensimmäisestä käynnistä hammashoitolassa ja välittää samalla myönteistä kuvaa suunterveyttä ja hammashoitoa kohtaan. Satukirja on sijoitettu eläinten maailmaan. Satukirjan juoni on ensimmäisen hammashoitolakäynnin hoitopolun mukainen ja eläinhahmot käyvät dialogin omaisesti keskustelua lapsen suunterveyden hoidon tärkeimmistä asioista. Satukirjan on kuvittanut 10-vuotias lapsi. Satukirjan laadun varmistamiseksi satukirjan arvioi suuhygienisti, hammashoitaja sekä neljä- ja viisivuotiaat lapset. Arvioinnista kävi ilmi, että satukirjaa pidettiin ulkoasultaan kauniina, kohderyhmän ikäisille lapsille sopivana ja ymmärrettävänä. The aim of the thesis which was carried out as a project was to produce a good quality story-book for children of three to four years old of going to a dental hygienist for the very first time. The story book is meant for supporting both children and their parents when a child is being prepared for the first visit in dental clinic. The objective of dental health care is to prevent oral diseases as in early phase as possible as well as to recognize risk factors and solve problems related to them. When a child is under a school age, it is emphasized how to prevent bacterium infections causing oral diseases from a parent to a child as long time as possible. In addition, daily dental care habits are highlighted. The tasks of a dental hygienist are to take care of that dental care of a child is followed up regularly and forward children in need of care to their teeth to a dentist. The name of the story-book is Franklin Fox goes to Happy Teeth dental clinic and the content of it is based on the newest studies and literature relating to the research topic. The story book provides information of going to a dental care for the first time in a format of a story and it also brings out favourable impression towards dental health care and dental care. A storyline of the book is in accordance with treatment given in the very first visit in dental clinic. The story book is situated to animal world and the most important issues related to child dental care are discussed by animal characters. The story book is illustrated by ten years old child. To assurance good quality of the story book it was evaluated by one dental hygienist, one dental assistant, and two children of ages four and five. As a result of the evaluation, the story book was condidered as suitable and understandable for the target group and the appearance of it was considered as good-looking.

Avainsanat

projekti, satukirja, 3-4-vuotias lapsi, suun terveydenhoito, hammashoitopelko, hammashoitola

Sivumäärä

43