Opinnäytetyön tiedot

NimiPyhän Olavin kappelikirkko
Tekijä(t)Penttilä Elina
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluTurun ammattikorkeakoulu - Åbo yrkeshögskola
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Virtanen Vesa
Kilpailuvuosi2009

Opinnäytetyön tiivistelmä

Opinnäytetyö käsittää keskiaikaista kappelia jäljittelevän rakennuksen rakennus- ja rakennesuunnitelmat sekä taustatietoja kohteesta ja keskiaikaisesta rakentamisesta. Lähtökohtana kappelin suunnittelulle oli tieto siitä, että Varsinais-Suomen Yläneen Kappelniitussa on sijainnut keskiajalla pieni puukappeli. Kappelista on jäljellä perimätietoa ja Kappelniitun alueelta paljastuneet mahdolliset kirkkomaan aidan kivet. Arkeologisia kaivauksia mahdollisella kappelin paikalla ei ole ainakaan vielä tehty. Puukappeli suunniteltiin rakennettavaksi 200 x 250 mm2:n piilutetusta hirrestä lyhytnurkkaisella lohenpyrstösalvoksella. Kattorakenteena on puutapeilla ja lovetuilla liitoksilla kattoristikoksi liitetyt parrut. Vesikatteelle on kaksi mahdollista vaihtoehtoa, joko lautakate tai paanut. Rautaa on käytetty ainoastaan takonaulojen muodossa paanujen ja lautojen kiinnityksessä, muut liitokset on toteutettu loveuksin ja puutapein. Suunnitelmat on piirretty AutoCAD -ohjelmalla ja rakenteiden mitoituksessa on käytetty apuna uusimpia lujuusteknisiä mitoitusohjelmia kuten Staad.Pro ja Finnwood -ohjelmia. Työn lopputuloksena ovat Kappelniitun kappelin pääpiirustukset ja rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmineen. Kappelin suunnittelua tullaan jatkamaan yksityiskohtaisemmaksi tehdyn opinnäytetyön jälkeen ja tultaneen myöhemmin myös rakentamaan talkoovoimin. Kappelin suunnittelutyö on ollut haastavaa muun muassa sen monialaisuuden vuoksi. Työssä on pitänyt hakea tietoa keskiaikaisesta puurakentamisesta sekä keskiaikaisista kirkkorakennuksista. Asiantuntija apuna käytettiin Suomen johtavaa keskiaikaisten kirkkojen tuntijaa professori Markus Hiekkasta. Työ yhdistää hienolla tavalla vanhan keskiaikaisen rakentamiskulttuurin nykyiseen moderniin tietotekniikan kyllästämään rakennesuunnittelun aikakauteen 3D –maailmoineen.

Avainsanat

keskiaika, kirkkorakennukset, kappelit, hirsirakennukset, rakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu

Sivumäärä

41+15 liitesivua